ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΣτΕ κατά του Μνημονίου οι πανεπιστημιακοί καθηγητές

Στο ΣτΕ κατά του Μνημονίου οι πανεπιστημιακοί καθηγητές

Μετά τους δικαστές και οι πανεπιστημιακοί καθηγητές προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ζητώντας να κριθεί αντισυνταγματικό και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) το Μνημόνιο ΙΙΙ.


Συγκεκριμένα, οι Πανεπιστημιακοί ζητούν να κριθεί αντίθετο προς το Σύνταγμα το σκέλος του Μνημονίου που μειώνει αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012 τις αποδοχές και τα επιδόματα, ενώ ρυθμίζει τμηματικά τον τρόπο επιστροφής των «αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών» στο Δημόσιο, κατά το πεντάμηνο από 1.8.2012 έως 31.12.2012.

Δηλαδή με τον Ν. 4093/2012 και με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, προβλέπεται η τμηματική επιστροφή των επιπλέον ποσών που έλαβαν οι καθηγητές από 1.8.2012 έως 31.12.2012, λόγω της αναδρομικής μείωσης των αποδοχών τους.

Ειδικότερα, τρεις καθηγητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και ζητούν να τους καταβληθούν έντοκα τα ποσά των αποδοχών τους από 1.8.2012 έως 30.4.2013, τα οποία περικόπησαν παράνομα από το αντισυνταγματικό και αντίθετο στην ΕΣΔΑ μνημόνιο ΙΙΙ.

Η εκδίκαση της υπόθεσης θα γίνει από την Ολομέλεια του ΣτΕ με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους (17 Σεπτεμβρίου 2013) και με τη διαδικασία του Ν. 3900/2012, δηλαδή ως «πιλοτική» δίκη. Η απόφαση της Ολομέλειας θα αποτελέσει οδηγό για τις εκκρεμείς όμοιες υποθέσεις στα διοικητικά δικαστήρια. Να σημειωθεί, ότι η προσφυγή αρχικά κατατέθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών αλλά «τραβήχτηκε» στο ΣτΕ για να επισπευσθούν οι δικαστικές διαδικασίες και να λυθούν οριστικά τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν από την Ολομέλεια.

Οι καθηγητές υπογραμμίζουν ότι παραβιάζεται μία πλειάδα διατάξεων του Συντάγματος, όπως είναι τα άρθρα 16 (αυτοδιοικούμενο των ΑΕΙ), 74 (απαγόρευση άσχετων διατάξεων σε νομοσχέδιο) και 80 (καθορισμός μισθών μόνο με ειδικό νόμο), ενώ παραβιάζονται οι συνταγματικές αρχές της ισότητας (άρθρο 4), της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρο 5), της αξιοκρατίας (άρθρο 2) και της αναλογικότητας (άρθρο 25).

Επίσης, υποστηρίζουν ότι παραβιάζονται το άρθρο 17 του Συντάγματος και το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, που προστατεύει την ιδιοκτησία στην έννοια της οποίας υπάγονται και οι αποδοχές και συντάξεις των εργαζομένων. Και αυτό γιατί επιστράφηκαν από την πλευρά των καθηγητών νόμιμες και δεδουλευμένες αποδοχές πέντε μηνών κατά παράβαση του δικαιώματός τους στην περιουσία.

Τέλος, οι πανεπιστημιακοί αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσουν δικαστικά και αποζημίωση αστικής ευθύνης, κατά το άρθρο 105 εισαγωγικού νόμου του Αστικού Κώδικα.