ΕΛΛΑΔΑ

ΙΚΑ - ΕΤΑΜ: Αίρεται η φραγή υποβολής ΑΠΔ

ΙΚΑ - ΕΤΑΜ: Αίρεται η φραγή υποβολής ΑΠΔ

Αίρεται από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ η φραγή υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων μέσω διαδικτύου που είχε επιβληθεί σε εργοδότες - οφειλέτες σε εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 3846/2010, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα υπαγωγής τους σε καθεστώς ρύθμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4152/2013.

Οι εργοδότες θα πρέπει να υποβάλουν τις απαιτητές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ της έδρας τους, υποβάλλοντας και μέχρι 30/8/2013 αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης.

Η άρση της φραγής υποβολής ΑΠΔ έχει προσωρινό χαρακτήρα. Το μέτρο θα επιβληθεί εκ νέου μετά τη 1/9/2013, εφόσον οι εργοδότες - οφειλέτες δεν υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης.