ΕΛΛΑΔΑ

Ένα μήνα προθεσμία σε οφειλέτες για να γλιτώσουν τους πλειστηριασμούς

Ένα μήνα προθεσμία σε οφειλέτες για να γλιτώσουν τους πλειστηριασμούς

-Δείτε αναλυτικά όλα τα στοιχεία που θα ζητούν οι τράπεζες.

-Το νομοσχέδιο ψηφίζεται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

Περιθώριο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2014, θα έχουν οι «κόκκινοι» δανειολήπτες για να προσκομίσουν στις τράπεζες όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία τους, ώστε να μην τους βγάλουν τα σπίτια στο... σφυρί!

Αυτό προβλέπεται στο νομοσχέδιο για τους πλειστηριασμούς που κατατέθηκε στη Βουλή ώστε να ψηφιστεί το Σάββατο με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Παράλληλα στο νομοσχέδιο υπάρχει ρύθμιση που απαγορεύει τον πλειστηριασμό ακινήτων για τους εγγυητές, ενόσω βρίσκεται σε διαδικασία η συνεννόηση του οφειλέτη με τις τράπεζες.

Το νομοσχέδιο, που ψηφίζεται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, προβλέπει πως όσοι θέλουν να αποφύγουν τον κίνδυνο εκπλειστηριασμού, θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία τους, λεπτομερή στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων τους ώστε να αποδεικνύονται πως πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και λεπτομερή αναγραφή των κινήσεων του λογαριασμού που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες.

Αν ο οφειλέτης δεν τηρήσει τη συγκεκριμένη υποχρέωση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2014 ή εντός δύο μηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, αίρεται η προστασία.

Επιπλέον οι τράπεζες θα ζητούν:

1. αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μετά την 1.1.2007 καθώς και τα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα που αποκτήθηκαν έπειτα από αυτή την ημερομηνία,

2. βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής με αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού,

3. αντίγραφα τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9,

4. αποδεικτικό έγγραφο για το ύψος των καταθέσεων που διατηρούσαν πριν από την 20ή Νοεμβρίου 2013.

5. βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ είτε αντίγραφο της επικαιροποιημένης κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ,

6. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

7. πιστοποιητικό Α΄/βάθμιας ή Β΄/βάθμιας Επιτροπής για την πιστοποίηση της αναπηρίας και του ποσοστού της (Νομαρχιακές Υγειονομικές Επιτροπές, Υγειονομικές Επιτροπές Ασφαλιστικών Ταμείων, Υγειονομικές Επιτροπές Ενόπλων Δυνάμεων, Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας).

Και σε αυτή την περίπτωση οι δανειολήπτες θα έχουν μόλις ένα μήνα περιθώριο για να προσκομίσουν τα στοιχεία από τη στιγμή που τους ζητηθούν.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης ότι αν υπάρχουν περισσότερα του ενός «κόκκινα δάνεια» η ελάχιστη δόση θα κατανέμεται σύμμετρα για όλους, ενώ αν δεν πληρωθεί για τρεις μήνες αίρεται η προστασία.

Για τους εγγυητές προβλέπεται πως απαγορεύονται και οι πλειστηριασμοί ακινήτων, ακόμη κι αν παύουν να προστατεύονται οι οφειλέτες των οποίων τα δάνεια δεν εξυπηρετούνται.

Διαβάστε επίσης:

«Ο κύβος ερρίφθη»-Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τους πλειστηριασμούς

Αυτά είναι τα κριτήρια προστασίας της πρώτης κατοικίας

«Κλείδωσε»: Ποιοι προστατεύονται από τους πλειστηριασμούς

Η «ώρα της αλήθειας» για τους πλειστηριασμούς

Πλειστηριασμοί: Ακόμη ένα στημένο σκηνικό εκβιασμού