ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στα χέρια του Εφραίμ η οικονομική διαχείριση του Βατοπεδίου

Ξανά στα χέρια του Εφραίμ η οικονομική διαχείριση του Βατοπεδίου
Στην αποκατάσταση του Εφραίμ, προέβη η αδελφότητα και η γεροντεία της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου...

Στην αποκατάσταση του Εφραίμ, προέβη η αδελφότητα και η γεροντεία της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του συμβουλίου, επανήλθε στα χέρια του Ηγουμένου της Μονής, γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, η οικονομική διαχείριση των θεμάτων της Μονής και τώρα έχει και πάλι όλες τις απορρέουσες από τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους αρμοδιότητες.

Στην απόφαση της γεροντείας αναφέρεται ότι η αδελφότητα παρακολουθούσε τις οικονομικές δραστηριότητες του Ηγουμένου Γέροντα Εφραίμ, διότι ο ίδιος, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Αθωνικής Πολιτείας, δεν μπορεί να αποφασίσει χωρίς την ομόφωνη έγκριση της γεροντείας.