ΕΛΛΑΔΑ

Το Δημόσιο αλλάζει - Το νέο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση

Το Δημόσιο αλλάζει - Το νέο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση

Ένα νέο θεσμικό πλαίσιο ετοιμάζει η κυβέρνηση και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος για την αξιολόγηση των δημόσιων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο θα σταματήσει να ισχύει το καθεστώς της περιόδου του Κυριάκου Μητσοτάκη ενώ θα εισαχθεί και νέος τρόπος όσον αφορά την εξέλιξή τους καθώς θα λαμβάνονται υπόψιν οι γνώσεις του αντικειμένου, οι υπηρεσιακές σχέσεις των υπαλλήλων με το κοινό και με τους συναδέλφους τους ενώ παράλληλα θα βαθμολογείται και η αποτελεσματικότητα της εργασίας τους.

Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, ο αξιολογητής του υπαλλήλου και των προϊστάμενων οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι ο άμεσος ιεραρχικά προϊστάμενός του ενώ εξειδικεύει σε κάθε περίπτωση ποιος θα είναι. Όπως σημειώνεται στο προσχέδιο ο κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπάλληλους που έχει στην αρμοδιότητά του, εφόσον βρίσκονται υπό την αξιολόγηση του για τουλάχιστον πέντε μήνες κατά το προηγούμενο έτος, ανεξάρτητα από το αν είχε τοποθετηθεί με έκδοση σχετικής απόφασης ή όχι, έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία.

Η βαθμολογία των υπαλλήλων

Η κλίμακα βαθμολογία ορίζεται από το 1 έως το 10. Με 10-9 βαθμολογούνται οι άριστοι υπάλληλοι, με 8-7 οι πολύ καλοί υπάλληλοι, με 5-6 οι καλοί, με 4-3 αυτοί που αποδίδουν κάτω του συνηθισμένου μέτρου και με 2-1 οι εντελώς ακατάλληλοι, για την υπηρεσία. Σημειώνεται ότι βαθμολογία κάτω του βαθμού 6 πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και να βασίζεται σε στοιχεία του προσωπικού μητρώου υπαλλήλου, όπως η επιβολή πειθαρχικών ποινών, δυσμενών παρατηρήσεων των προϊσταμένων και άλλων αντικειμενικών στοιχείων.

Επίσης, η διαδικασία επιλογής θα περιλαμβάνει ψηφοφορία από τους υφιστάμενους σε επίπεδο τμήματος ή διεύθυνσης τόσο για την ανάδειξη των καλύτερων υπαλλήλων όσο και για όσους θέσουν υποψηφιότητα για θέσεις ευθύνης, ενώ καθοριστική θα είναι και αξιολόγηση μέσω του κοινωνικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, με σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την αποδοτικότητα των υπηρεσιών.

Τονίζεται ότι η αξιολόγηση των υπαλλήλων δεν θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα και σε περίπτωση που ένας υπάλληλος λάβει αρνητική βαθμολογία θα αναζητούνται τρόποι βελτίωσης της αποδοτικότητάς του.

Τέλος, το νέο σύστημα αξιολόγησης, με εξαίρεση την εφαρμογή της στοχοθεσίας, εφαρμόζεται αναδρομικά για τους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών καθώς και για τους προϊσταμένους για το έτος αξιολόγησης 2014, ενώ για τους προϊσταμένους γενικής διεύθυνσης ισχύει η αξιολόγηση του 2014 και οι εκθέσεις που συντάχθηκαν κατ' εφαρμογή της. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2014 θα συνταχθούν το αργότερο εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου.