ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΠ: Σύνταξη οδηγού για τα δικαιώματα και τις παροχές των ευάλωτων ομάδων

ΣτΠ: Σύνταξη οδηγού για τα δικαιώματα και τις παροχές των ευάλωτων ομάδων

Συναντήσεις εργασίας με ΜΚΟ, Ενώσεις Πολιτών κλπ, αλλά και φορείς του δημοσίου πραγματοποίησε ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Χώρου για την Αλληλεγγύη και την Κοινωνική Ένταξη στην Ελλάδα.

Σκοπός των συναντήσεων ήταν η ανταλλαγή απόψεων για τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην καθημερινή ζωή των πολιτών, ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Όπως έχει διαπιστώσει η αρχή, υπάρχει έλλειμμα πληροφόρησης αναφορικά με ευνοϊκές ρυθμίσεις της νομοθεσίας που δυνητικά αφορούν ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, γεγονός που καθιστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εντονότερα.

Επίσης, ο Συνήγορος, κατά τις συναντήσεις, γνωστοποίησε την πρωτοβουλία του να καταρτίσει έναν Οδηγό για τις ευάλωτες ομάδες, ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο της τελικής διαμόρφωσης και περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις παροχές που αφορούν τους ασθενέστερους πολίτες έτσι όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Στόχος του Συνηγόρου του Πολίτη αποτελεί αφενός ο Οδηγός να αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλους τους φορείς και τους πολίτες και αφετέρου να δημιουργήσει ένα δίκτυο για την προώθηση της απαραίτητης πληροφόρησης στις ευάλωτες ομάδες.