ΕΛΛΑΔΑ

Νέα πρωτοποριακή εφαρμογή για τον εντοπισμό παθογενειών στις καλλιέργειες

Νέα πρωτοποριακή εφαρμογή για τον εντοπισμό παθογενειών στις καλλιέργειες

Μια πρωτοποριακή εφαρμογή, η οποία απευθύνεται σε γεωργούς και γεωπόνους, αναπτύχθηκε από την ελληνική εταιρεία Ergobyte Πληροφορική ΑΕ για τον εντοπισμό παθογενειών στις καλλιέργειες.

Συγκεκριμένα, το CropDiagnosis αποτελεί ένα έξυπνο σύστημα το οποίο βοηθά γεωργούς και γεωπόνους στο να εντοπίζουν παθογένειες στις καλλιέργειες, ενώ παράλληλα προσφέρει συμβουλές για την επιλογή των κατάλληλων προστατευτικών προϊόντων, τον υπολογισμό της δοσολογίας καθώς και τον τρόπο εφαρμογής.

Μέσα από ένα εύχρηστο ερωτηματολόγιο, το οποίο απαρτίζεται από εικόνες, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει και να εισαγάγει τα συμπτώματα του προβλήματος. Στη συνέχεια το σύστημα εμφανίζει μια αναλυτική λίστα προτεινόμενων προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση του προβλήματος, προβάλλοντας επίσης τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους όπως τιμή και επικινδυνότητα. Το CropDiagnosis προσφέρει επίσης αναλυτικές οδηγίες χρήσης και εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τα στρέμματα του χωραφιού καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το CropDiagnosis αποτελεί μία από τις 52 προτάσεις που προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση του προγράμματος-επιταχυντή FINODEX του ευρωπαϊκού προγράμματος FI-WARE, το οποίο ενθαρρύνει την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών βασισμένων σε καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές πληροφορικής και Διαδικτύου.

Το πρόγραμμα FINODEX είναι ένα από τα 16 ευρωπαϊκά έργα επιταχυντές μέσω του οποίου αξιολογούνται, επιλέγονται και χρηματοδοτούνται μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ομάδες ιδιωτών για την ανάπτυξη εφαρμογών σε ποικίλους τομείς, όπως η ηλεκτρονική υγεία (e-health), έξυπνες πόλεις (smart cities), η γεωργία (agrifood) και οι μεταφορές (transport).