ΕΛΛΑΔΑ

Προσλήψεις 24.000 εκπαιδευτικών

Προσλήψεις 24.000 εκπαιδευτικών
Προσλήψεις 24.000 θέσεων εργασίας εκπαιδευτικών εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για το σχολικό έτος 2011-12...

Προσλήψεις 24.000 θέσεων εργασίας εκπαιδευτικών εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για το σχολικό έτος 2011-12.

Ειδικότερα, η Επιτροπή δίνει το «πράσινο φως» για την πρόσληψη:

- 250 διδασκόντων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου,

- 1.300 ατόμων (εκπαιδευτικό προσωπικό) σε θέσεις επιστημονικών συνεργατών στα Τ.Ε.Ι. και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

- 20.720 Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στις ΣΜΕΑ & ΚΔΑΥ και στα μειονοτικά σχολεία.

- 71 ατόμων στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), ως εξής:

- 100 Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης.

- 25 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (πρώην Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων).

Επίσης, η Επιτροπή ενέκρινε την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης 600 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2011- 2012 ως ακολούθως:

- Διακόσιες είκοσι τρεις θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ.

- Εκατόν πενήντα θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία.

- Διακόσιες είκοσι επτά θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από τις λοιπές κατηγορίες του άρθρου 9 του ν. 3848/2010.

Ρoή Ειδήσεων