ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Εξισωτική αποζημίωση 2016: Μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου οι ενστάσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ - Εξισωτική αποζημίωση 2016: Μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου οι ενστάσεις

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ με ανακοίνωση του κάνει γνωστό ότι μετά την τροποποίηση της ΠΑΑ 2014 -2020 πραγματοποιήθηκε επεξεργασία για το πόσο ένταξης αλλά και τους όρους στην εξισωτική αποζημίωση 2016 και αναρτήθηκαν νέοι πίνακες αιτήσεων κατά των οποίων οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση έως 7/12.

Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέτρο 13 - Εξισωτική Αποζημίωση Έτους Αιτήσεων 2016

Μετά την υποβληθείσα τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία διαφοροποιείται το ύψος ενίσχυσης για το Υπομέτρο 13.1 καθώς και η έννοια του "επιλέξιμου βοσκοτόπου" για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι πραγματοποιήθηκε επεξεργασία με τα νέα δεδομένα τόσο ως προς τους όρους επιλεξιμότητας σε επίπεδο αιτήσεων στήριξης (ένταξης) καθώς και ως προς το ποσό ένταξης στο Μέτρου 13 - Εξισωτική Αποζημίωση. Για τον λόγο αυτό αναρτάται πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων και η υποβολή ενστάσεων ξεκινά άμεσα και θα ολοκληρωθεί μέχρι 07.12.2016 στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ ή στους Πιστοποιημένους Φορείς υποβολής αιτήσεων.