ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για την αποκρατικοποίηση της ΕΥΑΘ

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για την αποκρατικοποίηση της ΕΥΑΘ

Συνταγματικά «πυρά» κατά της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων με την οποία μεταβιβάσθηκαν στο Ταμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 14.520.000 μετοχές της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) εξαπολύει το Σωματείο Εργαζόμενων της ΕΥΑΘ.

Με προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητά να κριθεί ως αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η επίμαχη απόφαση (27.10.2011) της Διυπουργικής Επιτροπής, ενώ με αίτησή του ζητά να εισαχθεί λόγω μείζονος σπουδαιότητας κατά προτίμηση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι με την εν λόγω απόφαση θα επέλθουν μεταβολές στο καθεστώς που διέπει τις εργασιακές και συνταξιοδοτικές σχέσεις στην ΕΥΑΘ, ενάντια στο προστατευόμενο από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) δικαίωμα της ιδιοκτησίας των εργαζομένων στην έννοια της οποίας περιλαμβάνονται και οι αποδοχές τους.

«Η μεταβίβαση ποσοστού της κυριότητας γίνεται χωρίς τις προβλεπόμενες συνταγματικές εγγυήσεις», τονίζουν οι εργαζόμενοι.