ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: 17 προσφορές στο διαγωνισμό προμήθειας φυσικού αερίου

Κύπρος: 17 προσφορές στο διαγωνισμό προμήθειας φυσικού αερίου

H Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) της Κύπρου ανακοίνωσε ότι στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που προκήρυξε στις 27 Σεπτεμβρίου 2012 για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της Κύπρου έχουν υποβληθεί 17 προτάσεις.

Η ΔΕΦΑ ανακοίνωσε ταυτόχρονα ότι δεσμεύεται με Συμφωνία Εμπιστευτικότητας με τους Πιθανούς Προμηθευτές και καμία απολύτως δήλωση δεν θα γίνεται για το θέμα.