Την Δευτέρα θα πληρωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι της Κύπρου

Την Δευτέρα θα πληρωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι της Κύπρου

Την προσεχή Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου, θα καταβάλει το κράτος τον 12ο μισθό στις χιλιάδες των κρατικών υπαλλήλων και του ωρομίσθιου εργατικού προσωπικού.

Επίσης, αύριο Παρασκευή, το Γενικό Λογιστήριο θα εμβάσει στους λογαριασμούς των συνταξιούχων την σύνταξη για τον Δεκέμβριο.  Την τελευταία ημέρα του χρόνου, στις 31η Δεκεμβρίου, το Γενικό Λογιστήριο θα καταβάλει τον 13ο μισθό στις χιλιάδες των εργοδοτούμενων του (κρατικοί, ωρομίσθιοι και συνταξιούχοι). Πρακτική που ακολουθούσε το Γενικό Λογιστήριο εδώ και χρόνια.

Η Γενική Λογίστρια του κράτους, Ρέα Γεωργίου, με δηλώσεις στον «ΦIΛΕΛΕΥΘΕΡΟ», ανέφερε ότι το κράτος ως εργοδότης κινείται στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, όπως καθορίζεται στη σχετική νομοθεσία, που αναφέρει ότι η καταβολή του 12ου και του 13ου μισθού πρέπει να διεκπεραιώνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου και με απόφαση του υπουργού Οικονομικών γίνεται ενωρίτερα η καταβολή του 12ου μισθού.

Η μηνιαία δαπάνη του κρατικού μισθολογίου ανέρχεται στα €184 εκατ. μεικτές αποδοχές και σ’ αυτήν περιλαμβάνονται και οι διάφορες εισφορές του κράτους.

Η κατανομή της δαπάνης διαμορφώνεται ως εξής:

- €141 εκατ. για τους υπαλλήλους της κρατικής μηχανής

- €17 εκατ. για το ωρομίσθιο εργατικό προσωπικό

- €26 εκατ. για την καταβολή των συντάξεων.

Η καταβολή του 12ου μισθού εκτιμάται ότι θα έχει ευεργετική επίδραση στην προεόρτια κίνηση της εμπορικής αγοράς.