Καταγγελία Πρύτανη Πανεπιστημίου Κύπρου

Καταγγελία Πρύτανη Πανεπιστημίου Κύπρου

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Κώστας Χριστοφίδης ξεσπαθώνει κατά της Πολιτείας γιατί λόγω μη υλοποίησης δεσμεύσεων της, η Βιβλιοθήκη του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος βρίσκεται στον αέρα.

Τονίζει ότι δέχεται ανέντιμη κριτική για να δώσει ο ίδιος την απάντηση πως αυτό γίνεται γιατί αρνήθηκαν να γίνουν χώρος κομματικών διορισμών.

Όπως υποστηρίζει, υπήρξε έντονη πολιτική προσπάθεια πολιτικού ακρωτηριασμού του.


ΠΗΓΗ Φιλελεύθερος