ΚΥΠΡΟΣ

Σύσταση Γραμματείας Εθνικού Σύμβουλίου στην Κύπρο

Σύσταση Γραμματείας Εθνικού Σύμβουλίου στην Κύπρο

Η Γραμματεία αποτελεί νέο θεσμό του Σώματος και κύρια αρμοδιότητα της είναι η σύνταξη των Πρακτικών των Συνεδριών του Συμβουλίου, η κοινοποίηση των αποφάσεων στα Μέλη του, καθώς και η επί τακτικής βάσεως ενημέρωση τόσο του Προέδρου της Δημοκρατίας όσο και των μελών του Εθνικού Συμβουλίου, για την υλοποίηση των ειλημμένων Αποφάσεων.

Επιπλέον, η Γραμματεία θα παρέχει και το όποιο υποστηρικτικό έργο κρίνεται σκόπιμο προς τα Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου διορίστηκε ο κ. Παντελής Παντελίδης, Ακόλουθος του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΗΓΗ sigmalive.com