Η Τρόικα ξεσκονίζει ημικρατικούς, ΚΑ και κλειστά επαγγέλματα

Η Τρόικα ξεσκονίζει ημικρατικούς, ΚΑ και κλειστά επαγγέλματα

Θέματα ενέργειας, ημικρατικών οργανισμών, κλειστών επαγγελμάτων και Κυπριακών Αερογραμμών, θα συζητηθούν κατά τη σημερινή τρίτη ημέρα των επαφών της Τρόικας στην Κύπρο, στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης της προόδου εφαρμογής του κυπριακού μνημονίου.

Συναντήσεις, κατά τη σημερινή ημέρα, θα έχει και η Ομάδα Υποστήριξης που συνέστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παροχή τεχνικής βοήθειας στην Κύπρο στα πλαίσια της δημιουργίας προοπτικών ανάπτυξης.

Επαφές με την Τρόικα θα υπάρξουν και στην Κεντρική Τράπεζα για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στην Ελληνική Τράπεζα, στην «παλιά» Λαϊκή Τράπεζα, αλλά και στην ανταλλαγή απόψεων με τη διοίκηση της Alpha Bank και το Σύνδεσμο Τραπεζών.

Ειδικότερα, για τα δημοσιονομικά και το σκέλος των διαρθρωτικών αλλαγών, οι επαφές της Τρόικας άρχισαν στο Γραφείο Προγραμματισμού με τους τεχνοκράτες του Υπουργείου Οικονομικών να ενημερώνουν τους δανειστές για το σχέδιο αναδιάρθρωσης των Κυπριακών Αερογραμμών και τις οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας.

Επίσης στο Γραφείο Προγραμματισμού, θα γίνει συζήτηση με την Τρόικα για το θέμα της μεταρρύθμισης των κλειστών επαγγελμάτων και ειδικότερα για τον τερματισμό των απαγορεύσεων στον τομέα των διαφημίσεων, ενώ σε παράλληλη χωριστή συνάντηση θα συζητήσουν Τρόικα και τεχνοκράτες Υπουργείου Οικονομικών, Κεντρικής Τράπεζας και Στατιστικής Υπηρεσίας τη μεθοδολογία που ακολουθεί η Υπηρεσία για την έκδοση των εθνικών λογαριασμών.

Στις 9.30 άρχισε συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών τεχνοκρατών του Υπουργείου και του Γραφείου Προγραμματισμού με την Ομάδα Υποστήριξης που συνέστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παροχή τεχνικής βοήθειας στην Κύπρο στα πλαίσια της δημιουργίας προοπτικών ανάπτυξης, κατά την οποία θα συζητηθούν η δημιουργία τμήματος διαχείρισης δημόσιων οικονομικών και τμήματος εσόδων.

Στις 10.00, στο Γραφείο Προγραμματισμού θα συζητηθεί η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για τις υπηρεσίες και θα εξεταστούν νομοθετικές ρυθμίσεις ανά τομέα (κατασκευές, τουριστικοί πράκτορες, εταιρείες, εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, εταιρείες εξεύρεσης εργασίας και εταιρείες παροχής προστασίας).

Στις 11.00 θα αρχίσει μια πολύωρη προγραμματισμένη συνάντηση για θέματα ενέργειας που θα διαρκέσει μέχρι τις 16.00 με διάλειμμα μιας ώρας, από τις 13.00 - 14.00. Η συζήτηση με την Τρόικα θα επικεντρωθεί στη συνολική στρατηγική για θέματα ενέργειας, στο 3ο Ενεργειακό Πακέτο και στην εισαγωγή φυσικού αερίου. Στην συνάντηση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της ΔΕΦΑ, του Υπουργείου Οικονομικών και της ΡΑΕΚ.

Στις 14.00 θα γίνει χωριστή συνάντηση άλλου κλιμακίου της Τρόικας με τεχνοκράτες της Κεντρικής Τράπεζας για συζήτηση της έκθεσης της τράπεζας για τα δάνεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Στις 16.00 η Τρόικα θα συζητήσει θέματα που αφορούν κυρίως τους ημικρατικούς οργανισμούς με τεχνοκράτες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα, θα συζητηθεί το θέμα της καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων της κεντρικής Κυβέρνησης, των ημικρατικών οργανισμών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα συζητηθείς επίσης έκθεση για τη λειτουργία και τα οικονομικά των ημικρατικών οργανισμών, καθώς και σχέδιο για την ενδυνάμωση της διακυβέρνησης και του θεσμικού πλαισίου των οργανισμών.

Οι επαφές κατά την τρίτη ημέρα επαφών της Τρόικας στο νησί θα ολοκληρωθούν με συνάντηση στις 17.00 της Ομάδας Υποστήριξης της Κομισιόν με τεχνοκράτες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.