Ελλείψεις στην καταπολέμηση της διαφθοράς στην Κύπρο

Ελλείψεις στην καταπολέμηση της διαφθοράς στην Κύπρο

Η Κύπρος έχει δείξει θέληση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες, επισημαίνει έκθεση που δημοσιοποίησε σήμερα η Κομισιόν. Στην Ελλάδα το ποσοστό φτάνει το 99% και είναι το ψηλότερο στην ΕΕ.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, το 57% των Κυπρίων, δηλώνει ότι η διαφθορά επηρεάζει την καθημερινή τους ζωή (μέσος όρος ΕΕ 26 %), και το 78 % πιστεύει ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη (μέσος όρος ΕΕ 76 %).

Το 92 % των Κυπρίων δηλώνει ότι η δωροδοκία και η χρήση διασυνδέσεων είναι συχνά ο ευκολότερος τρόπος να εξασφαλίσουν ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες (μέσος όρος ΕΕ 73 %), ενώ το 12 % δηλώνει ότι τα κυβερνητικά μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς είναι αποτελεσματικά (μέσος όρος ΕΕ 23 %) και το 14 % των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται αμερόληπτα (μέσος όρος ΕΕ 33 %).

Το 83% των Κυπρίων (το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ) δηλώνει ότι ο μόνος τρόπος για να έχει κανείς επιτυχία στις επιχειρήσεις είναι μέσω πολιτικών διασυνδέσεων, και το 90 % πιστεύει ότι οι υπερβολικά στενοί δεσμοί μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτικών οδηγούν στη διαφθορά (επίσης το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ).

fakelaki giatros

Αναφορικά με την εμπειρία της διαφθοράς, από το 3% των ερωτηθέντων Κυπρίων ζητήθηκε άμεσα ή έμμεσα να καταβάλει χρηματικό δώρο για υπηρεσίες που λήφθηκαν κατά τους τελευταίους 12 μήνες (μέσος όρος ΕΕ 4%).. Το 12% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι υπήρξε θύμα ή μάρτυρας υπόθεσης διαφθοράς κατά τους τελευταίους 12 μήνες (μέσος όρος ΕΕ 8%).

Το 85% των επιχειρηματιών πιστεύει ότι η ευνοιοκρατία και η διαφθορά παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων στην Κύπρο (μέσος όρος ΕΕ 73%).Το 64% των Κύπριων επιχειρηματιών δηλώνει ότι η διαφθορά αποτελεί πρόβλημα για την εταιρεία τους (μέσος όρος ΕΕ 43%).

Μεγαλύτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα σημεία:

Ενίσχυση του πειθαρχικού καθεστώτος για τους δημόσιους υπαλλήλους, και διαδικασίες απλούστευσης που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματική διερεύνηση της διαφθοράς στους κόλπους της αστυνομίας. Διασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού των πολιτικών καταπολέμησης της διαφθοράς μέσω της ανάθεσης σε ένα συντονιστικό οργανισμό των απαραίτητων εξουσιών.

Θέσπιση κωδίκων δεοντολογίας για τους αιρετούς και διορισμένους λειτουργούς ώστε να δηλώνουν περιοδικά τα περιουσιακά τους στοιχεία και να γνωστοποιούν δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων, με ανεξάρτητη εποπτεία και αποτρεπτικές ποινές.

Μείωση των κατώτατων ορίων για δωρεές σε πολιτικά κόμματα, μέσω του περιορισμού της ικανότητας των εταιρειών του Δημοσίου να γίνονται χορηγοί πολιτικών εκδηλώσεων, της ρύθμισης των δωρεών προς υποψηφίους και προεκλογικές εκστρατείες, της επιβολής της υποχρέωσης στα κόμματα να δημοσιεύουν στο Διαδίκτυο τις οικονομικές τους καταστάσεις και λογαριασμούς (καθώς και την ταυτότητα των δωρητών), και της θέσπισης εξωτερικής εποπτείας των εσόδων και δαπανών των υποψηφίων στις εκλογές.

Ανάπτυξη ενιαίων και αποτελεσματικών εργαλείων για την παρεμπόδιση και τον εντοπισμό της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, καθώς και μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου και εργαλείων διαχείρισης κινδύνων στο πλαίσιο των αρχών ανάθεσης.

Διαβάστε επίσης

SZ: «Ψάρια στο αγκίστρι» πιάνουν οι Ελληνίδες εισαγγελείς