Στο κόκκινο η ανεργία στην Κύπρο

Στο κόκκινο η ανεργία στην Κύπρο

Στα 52.783 άτομα, ανήλθε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου του 2014 στην Κύπρο, από 50.467 τον προηγούμενο μήνα, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας και τα οποία δημοσιοποίησε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία.

Τον Ιανουάριο του 2013, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων βρισκόταν στα 45.933 άτομα.

Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου του 2014 υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, στα 48.939 άτομα, σε σύγκριση με 49.643 τον προηγούμενο μήνα και 41.883 τον Ιανουάριο του 2013.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2013, σημειώθηκε αύξηση 6.850 ατόμων ή 14,9% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (αύξηση 1.555 ανέργων), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 1.193), του εμπορίου (αύξηση 676), της μεταποίησης (αύξηση 662), της δημόσιας διοίκησης (αύξηση 554), των κατασκευών (αύξηση 323), καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπου σημειώθηκε αύξηση 535 ανέργων.

Κατά τομέα, ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων καταγράφεται στον τομέα "Δραστηριότητες Υπηρεσιών παροχής καταλυμάτων και υπηρεσιών εστίασης" με 9.356 άτομα και ακολουθούν οι τομείς "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών" με 9.190 άτομα, "Κατασκευές" με 7.162 άτομα και "Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση" με 5.167 άτομα.