Παραίτηση Κατσαρού από Δ.Σ. Τρ. Κύπρου

Παραίτηση Κατσαρού από Δ.Σ. Τρ. Κύπρου

H Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαρός υπέβαλε στις 13 Οκτωβρίου 2014, την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Τράπεζας, η παραίτηση τίθεται σε ισχύ με την αποδοχή της από το Διοικητικό Συμβούλιο ή εντός επτά ημερών από την υποβολή της, εάν δεν αποσυρθεί.

Πηγη ΣΙΓΜΑ

Διαβάστε επίσης

Ρος: «H Τρ. Κύπρου δεν θα ανεχθεί άλλο όσους μπορούν, αλλά δεν πληρώνουν»