ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Μεγαλώνουν οι εξωγενείς κίνδυνοι για την οικονομία

Κύπρος: Μεγαλώνουν οι εξωγενείς κίνδυνοι για την οικονομία

Προς τα κάτω αναθεώρησε τις εκτιμήσεις του για την ανάπτυξη στην Κύπρο το 2016 το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Συγκεκριμένα εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι στο 2,4% από 2,7%, που ανέμενε προηγουμένως.
Σημειώνεται ότι το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ανάπτυξη για την κυπριακή οικονομία για το 2016 θα ανέλθει στο 1,6%. Το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι ο φετινός ρυθμός ανάπτυξης θα ανέλθει γύρω στο 2,5%.
Οι εξωγενείς κίνδυνοι για την οικονομία μεγαλώνουν τονίζει το ΚΟΕ , το οποίο στις οικονομικές προοπτικές Απριλίου 2016 εκτιμά ότι την χρονιά αυτή η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο προβλέπεται να ενδυναμωθεί συγκριτικά με το 2015, αφού ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές) εκτιμάται σε 2,4%.
Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2016, συγκριτικά με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2015, προβλέπεται σε 2,2% και 2,1%, αντίστοιχα, και σε 2,7% για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Οι κυριότεροι παράγοντες που οδηγούν στην προβλεπόμενη αύξηση του ΑΕΠ τα επόμενα τρίμηνα είναι η επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης και, παράλληλα, η μείωση της ανεργίας το τελευταίο τρίμηνο του 2015, καθώς και η συνέχιση της βελτίωσης εγχώριων δεικτών το πρώτο τρίμηνο του 2016.
Μειώσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και μη ενεργειακών αγαθών, που τείνουν να πιέζουν προς τα κάτω το γενικό επίπεδο τιμών, αναμένεται να συνεχίσουν να ενισχύουν την ανάκαμψη μέσω των επιδράσεων στα πραγματικά εισοδήματα και στη ζήτηση.
Ακόμη, η καθοδική τάση στα εγχώρια δανειστικά επιτόκια σε συνθήκες μειωμένης ζήτησης και ψηλής ανεργίας, καθώς και η περαιτέρω σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, υποβοηθούν την ανάκαμψη.
Η περαιτέρω ενδυνάμωση της οικονομικής εμπιστοσύνης στην Κύπρο κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2015 και το πρώτο τρίμηνο του 2016 οδηγεί σε βελτιωμένες προοπτικές
Ωστόσο, τονίζει, πρόσφατες εξελίξεις σε ξένους προπορευόμενους δείκτες (π.χ. εμπιστοσύνη, μηδενικά/αρνητικά επιτόκια, χρηματιστηριακές αποδόσεις) παρέχουν ενδείξεις «ενός λιγότερο ευνοϊκού εξωτερικού περιβάλλοντος, που φαίνεται να μετριάζει τον εγχώριο ρυθμό ανάπτυξης». Αυτό, σημειώνεται, υπογραμμίζει «την εξάρτηση της κυπριακής οικονομίας από τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες».
Επίσης , το ΚΟΕ εκτιμά ότι:
-Κίνδυνοι για χαμηλότερη από την προβλεπόμενη ανάπτυξη σχετίζονται με τα ψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων που συνεχίζουν να εγκυμονούν κινδύνους για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τις προοπτικές ανάκαμψης της οικονομίας.
-Μη αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου για την αφερεγγυότητα και τις εκποιήσεις ενδέχεται (α) να καθυστερήσει την επιστροφή υγειών πιστωτικών συνθηκών και βιώσιμης ανάπτυξης και (β) να παρατείνει την αβεβαιότητα στην αγορά ακινήτων, που αλληλοεπιδρά με τους ισολογισμούς των τραπεζών.
-Η έλλειψη δυναμικής στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων πιθανό να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά, στην αξιοπιστία και στο κόστος δανεισμού της Κύπρου και κατ' επέκταση στην οικονομική δραστηριότητα.
Το ΚΟΕ στην ανάλυση του επισημαίνει ότι «αρνητικά θα επηρεάσει η επιδείνωση του εξωτερικού οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η Κύπρος, λόγω συνέχισης της ύφεσης στη Ρωσία (εξαγωγέας πετρελαίου) σε συνθήκες παρατεταμένων μειώσεων στις τιμές πετρελαίου και ο χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης από τον αναμενόμενο στην ευρωζώνη ως αποτέλεσμα της επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας».

Ροή Ειδήσεων