ΚΥΠΡΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά – Αν τα εντοπίσετε ενημερώστε άμεσα τις αρχές (PHOTO)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά – Αν τα εντοπίσετε ενημερώστε άμεσα τις αρχές (PHOTO)

Ο προμηθευτής αποσύρει το προϊόν από την αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ενημέρωσης (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα γάντια εντοπίστηκαν στη Γερμανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθότι το δέρμα, με το οποίο έχει κατασκευαστεί, περιέχει μέχρι και 28 mg/kg Χρώμιο (VI), το οποίο δυνατό να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση στον χρήστη.

Δείτε φωτογραφίες των προιόντων εδώ