Κίνδυνος για ύφεση στην οικονομία της Κύπρου

Κίνδυνος για ύφεση στην οικονομία της Κύπρου

Στα πρόθυρα επιστροφής μιας νέα ύφεσης βρίσκεται η οικονομία της Κύπρου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι φόβοι για ύφεση με σχήμα w επιβεβαιώνονται, καθώς η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2011, έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Επίσης, το 2011, η οικονομία παρέμεινε ρηχή και ασταθής, με αποτέλεσμα η ευαίσθητη ανάπτυξη του α' εξαμήνου να έχει πλέον αντιστραφεί. Εάν η οικονομία δεν επανέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης για τους τρεις τελευταίους μήνες, τότε θα υπάρξει και επίσημα περίοδος ύφεσης.

Το σύνολο των κλάδων υποχώρησαν σημαντικά, με εξαίρεση τον τομέα των υπηρεσιών, στον οποίο περιλαμβάνονται οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ο τουρισμός, ο οποίος επωφελήθηκε από μην επαναλαμβανόμενες, εξωγενείς εξελίξεις, κυρίως δε από την αναταραχή στην Αίγυπτο.

Σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία είχε και η έκρηξη στο Μαρί.

Η επιβράδυνση του ΑΕΠ και η πορεία προς την ύφεση έχει σημαντικές δημοσιονομικές προεκτάσεις.