ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H ΔΕΠΑ Εμπορίας οδηγεί τις εξελίξεις στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση

H ΔΕΠΑ Εμπορίας οδηγεί τις εξελίξεις στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση

Σε μία περίοδο με κύριο χαρακτηριστικό την αστάθεια και τις επάλληλες προκλήσεις, σε όλα τα επίπεδα, βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνθετη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης. Στη χώρα μας έχουν τεθεί φιλόδοξοι στόχοι, όπως αυτοί περιγράφονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και την ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με στόχο τον εναρμονισμό της επιχειρηματικότητας με την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η εταιρεία που έφερε το φυσικό αέριο στην Ελλάδα και αποτελεί τον θεματοφύλακα της ενεργειακής της ασφάλειας, έχει θέσει την ενεργειακή μετάβαση, που βρίσκεται στον πυρήνα της αειφορίας, ως στρατηγική προτεραιότητα. Με αυτόν τον γνώμονα, έχει καταρτιστεί και υλοποιείται με συνέπεια από τη Διοίκηση, υπό τους Ιωάννη Παπαδόπουλο και Κωνσταντίνο Ξιφαρά, ένα ολοκληρωμένο business plan, στο πλαίσιο του οποίου η ΔΕΠΑ Εμπορίας αναδεικνύεται σε μια καθετοποιημένη ενεργειακή εταιρεία, ικανή να καλύψει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών των πελατών της, αλλά και να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, εξασφαλίζοντας άφθονη, ανταγωνιστική και περιβαλλοντικά φιλική ενέργεια.

Για να το επιτύχει αυτό, εν μέσω της κλιμακούμενης ενεργειακής κρίσης, διασφαλίζει συμμαχίες και συνέργειες για την προάσπιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας επενδύοντας, παράλληλα, σε στρατηγικές υποδομές και προγράμματα που θα αποτελέσουν εχέγγυο για το ενεργειακό μέλλον της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, πάντα με γνώμονα τη μετάβαση σε μια «πράσινη» ενεργειακή πραγματικότητα.

Σήμερα, που το φυσικό αέριο έχει αναβαθμιστεί και αποτελεί το καύσιμο-γέφυρα από τα συμβατικά καύσιμα στις «καθαρές» ενεργειακές πηγές, η εταιρεία έχει σφυρηλατήσει μία ολιστική στρατηγική με διττή στόχευση: αφενός την επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου, τόσο γεωγραφικά όσο και σε επίπεδο χρήσεων, και αφετέρου την ανάπτυξη του πλαισίου και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση ανανεώσιμων και εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Για να υπηρετηθεί η εν λόγω στρατηγική, συμμετέχει ενεργά σε κρίσιμα έργα υποδομής όπως ο πλωτός τερματικός Σταθμός LNG στην Αλεξανδρούπολη του οποίου η έναρξη κατασκευής εγκαινιάστηκε πρόσφατα, στον οποίο η ΔΕΠΑ Εμπορίας συμμετέχει με 20%. Η συγκεκριμένη επένδυση συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες του κλάδου τα τελευταία χρόνια και θα δράσει καταλυτικά στην εγχώρια αγορά ενέργειας, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και πιέζοντας, συνεπακόλουθα, τις τιμές προς τα κάτω προς όφελος των καταναλωτών.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται σε διεθνή projects όπως οι αγωγοί IGB, Poseidon και EastMed, τα οποία διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας. Στο μέλλον αυτό, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν και οι ΑΠΕ και τα εναλλακτικά καύσιμα και για αυτό η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει επίσης αναπτύσσει «πράσινο» χαρτοφυλάκιο άνω των 200 MW σε φωτοβολταϊκά πάρκα στην περιοχή της Κοζάνης. Σε αυτή την κατεύθυνση, η ΔΕΠΑ συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη δράσεων και έργων που θα επιταχύνουν τη μετάβαση στην Πράσινη Ενέργεια όπως η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο της οποίας είναι ιδρυτικό μέλος. Επίσης, συμμετέχει σε σημαντικά έργα όπως το “White Dragon” του οποίου είναι συντονιστής και που δύναται να αποτελέσει υπόδειγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Είναι πλέον σαφές, ότι είναι απαραίτητη η αυξημένη συμμετοχή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα με έμφαση στους κλάδους που έχουν μείζον περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως αυτός των μεταφορών. Για τον λόγο αυτό, η ΔΕΠΑ Εμπορίας αξιοποιεί έξυπνες τεχνολογίες όπως το small scale LNG καθώς και το CNG, σπάζοντας την ενεργειακή απομόνωσή των δυσπρόσιτων περιοχών αλλά και συμβάλλοντας στην απεξάρτησή τους από το πετρέλαιο. Εξίσου σημαντική είναι και η προώθηση της αεριοκίνησης μέσω του Fisikon. Σήμερα λειτουργούν πανελλαδικά 21 πρατήρια Fisikon, με το δίκτυο να διευρύνεται διαρκώς για να μπορούν όλο και περισσότεροι καταναλωτές να επωφεληθούν από το πλέον οικονομικό και, κυρίως, φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο. Την ίδια στιγμή, δίνεται έμφαση και ανάπτυξη μιας βιώσιμης και αποδοτικής αλυσίδας ανεφοδιασμού LNG για τις θαλάσσιες μεταφορές. Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία θα κατασκευάσει ένα πλοίο μεταφοράς LNG, χωρητικότητας 3.000 κ.μ., το πρώτο του είδους, το οποίο θα τροφοδοτεί τα λιμάνια και τα πλοία της Ανατολικής Μεσογείου, δημιουργώντας νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την ελληνική ναυτιλία.

Σήμερα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας ανταποκρίνεται με συνέπεια στον ρυθμιστικό της ρόλο στην εγχώρια αγορά ενέργειας θέτοντας, παράλληλα, τις βάσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον για τη χώρα μας, ώστε να αναδειχθεί σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο με αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο.

Ροή Ειδήσεων