ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναδιάρθρωση δανεισμού για την J&P ΑΒΑΞ

Αναδιάρθρωση δανεισμού για την J&P ΑΒΑΞ

Σε αναδιάρθρωση του δανεισμού του ομίλου προχώρησε η διοίκηση της J&P ΑΒΑΞ όπως ανακοίνωσε σήμερα. Μετά την αναδιάρθρωση, ο καθαρός δανεισμός του ομίλου με σημείο αναφοράς την 30.09.2014 διαμορφώνεται σε ομολογιακά δάνεια ύψους €446 εκατομμυρίων και σε βραχυπρόθεσμα δάνεια ύψους €91 εκατομμυρίων.

Πιο συγκεκριμένα, ο όμιλος αναχρηματοδότησε υφιστάμενο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους €238 εκατομμυρίων, εξέδωσε νέο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους €187 εκατομμυρίων και διατηρεί ομολογιακά δάνεια της J&P-ΑΒΑΞ και των θυγατρικών της εταιρειών, συνολικού ύψους €21 εκατομμυρίων.

Το νέο δάνειο ύψους €187 εκατομμυρίων αναχρηματοδοτεί βραχυπρόθεσμα δάνεια ύψους €152 εκατομμυρίων και μεσοπρόθεσμα δάνεια ύψους €35 εκατομμυρίων της J&P-ΑΒΑΞ και θυγατρικών της εταιρειών. Συντονιστής-Κύριος Διοργανωτής του νέου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου είναι η Τράπεζα Πειραιώς, με συνδιοργανωτή την Alpha Bank

Ρoή Ειδήσεων