ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τέλος Μαρτίου τα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ

Τέλος Μαρτίου τα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ

Τη Δευτέρα 30/03/2015 θα πραγματοποιηθεί η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2014 της ομίλου ΟΠΑΠ, ενώ την επόμενη ημέρα θα ακολουθήσει η ετήσια ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, για το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2015, τη Δευτέρα 20/04/2015 ορίστηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Τετάρτη 22/04/2015: Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2014, δηλαδή πριν την 15.05.2015 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται

Πέμπτη 23/04/2015: Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος - Record Date

Τετάρτη 29/04/2015: Έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2014

Τρίτη 26/05/2015: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου 2015

Πέμπτη 27/08/2015: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2015

Τρίτη 24/11/2015: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2015

Σημειώνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση.