ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αργοπεθαίνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αργοπεθαίνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το μεγαλύτερο θύμα των μνημονίων είναι η μικρή επιχειρηματικότητα, που λυγίζει υπό το βάρος δανείων φόρων και μειωμένης ζήτησης.

ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΣΕΒΕΕ

Στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών δεν μπορεί να αντέξει η μικρή επιχειρηματικότητα στην οποία βασίζεται και το μεγαλύτερο μέρος της απάσχόλησης, με αποτέλεσμα τσουνάμι λουκέτων και στρατιές νέων ανέργων.

Ετσι αν και «οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανακάμπτουν στην Ευρώπη» όπως διαπιστώνει το δεύτερο βαρόμετρο του 2016 που παρουσίασε η UEAPME (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνικών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων), καθώς παρουσιάαουν βελτίωση οι δείκτες τους σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, το εντελώς αντίθετο συμβαίνει στην Ελλάδα».

Κάθε μέρα κλείνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, το εννεάμηνο του 2016 έκλεισαν 24.330 επιχειρήσεις, ενώ ιδρύθηκαν 21.657, διαμορφώνοντας έτσι ένα αρνητικό «ισοζύγιο».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, που επικαλείται ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς, «η υπερφορολόγηση, η δραματική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και η γραφειοκρατία, αυξάνουν τις τάσεις αποεπένδυσης και την άτυπη επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, όλοι οι δείκτες που έχουν σχέση με το ιδιωτικό και δημόσιο χρέος εξακολουθούν να παίρνουν την ανηφόρα, δημιουργώντας μια ασφυκτική ατμόσφαιρα στην αγορά, ιδιαίτερα για τις μικρές, πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους εμπόρους και τους αυτοαπασχολούμενους».

Οι πολιτικές που ακολουθούνται σταθερά με τα τρία μνημόνια έχουν τραγικά αποτελέσματα σημείωσε ο κ. Καβαθάς χθες στην 48η γενική εκλογοαπολογιστική συνέλευση της ΓΣΕΒΕε.

«Χωρίς τις μικρομεσαίες δεν θα έχουμε ούτε ανάπτυξη ούτε κοινωνία»: 4 άξονες για τη σωτηρία των ΜμΕ

Όπως επεσήμανε ότι ούτε η δημοσιονομική εξυγίανση και σταθερότητα έχει επιτευχθεί ούτε έχει βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, αλλά αντιθέτως. «Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους, ότι χωρίς τις ΜΜΕ όχι μόνο δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη αλλά δεν μπορεί να υπάρξει ελληνική κοινωνία» τόνισε.

Περιγράφοντας τον προγραμματισμό δράσης της συνομοσπονδίας ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ προσδιόρισε τέσσερις άξονες:

Ο πρώτος άξονας αφορά στη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας με τέτοιον τρόπο ώστε να μη μειωθεί περαιτέρω το εισόδημά των ΜμΕ που έχουν πληγεί από την κρίση και, κατά συνέπεια να μην επιδεινωθεί περαιτέρω το ήδη χαμηλό επίπεδο διαβίωσής τους. Η διατήρηση αυτού του κοινωνικού στρώματος είναι πρωτίστως ζήτημα κοινωνικής συνοχής. Η συνομοσπονδία, υπογράμμισε ο Γιώργος Καββαθάς, είναι κάθετα αντίθετη στην κυρίαρχη σε ορισμένους κύκλους αντίληψη περί «ευθανασίας των πολύ μικρών και με χαμηλό βαθμό παραγωγικότητας επιχειρήσεων», δηλαδή "της επιχειρηματικής δραστηριότητας ανάγκης".

Σε αντίθεση με αυτήν την αντίληψη, η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι αυτό το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας οφείλει να αντιμετωπίζεται σαν αυτό που πραγματικά είναι, δηλαδή, ένα είδος οιονεί μισθωτής απασχόλησης. Σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο, τόνισε ο Γ. Καββαθάς, θεωρούμε ότι βασική μας μέριμνα αλλά και επιδίωξη πρέπει να είναι η αντιμετώπιση, όσον αφορά την φορολογία εισοδήματος, αλλά και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, όπως ακριβώς οι μισθωτοί.

Ειδικότερα:

- Ως προς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας η βασική θέση είναι ότι αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 25.000 ευρώ, πρέπει να απαλλάσσονται πλήρως από τον ΦΠΑ. Επιπρόσθετα, και ως προς τον φόρο εισοδήματος και εφ' όσον πρόκειται για επιχειρήσεις χωρίς νομική προσωπικότητα -είναι, με άλλα λόγια, ατομικές επιχειρήσεις- αυτοί να αντιμετωπίζονται ακριβώς όπως οι μισθωτοί.

Ο δεύτερος άξονας είναι το ασφαλιστικό: Η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει το πάγωμα των οφειλών και την άμεση μετατροπή τους σε χρόνο ασφάλισης για όλους τους οφειλέτες ενεργούς και μη. Η μόνη προϋπόθεση για να ισχύσει αυτό το μέτρο είναι η τακτική καταβολή των τρεχουσών εισφορών. Μετά το πέρας του ενεργού ασφαλιστικού βίου κάθε υποψήφιος συνταξιούχος θα έχει τη δυνατότητα είτε εξαγοράς -ολικής ή μερικής- του ασφαλιστικού χρόνου που «χρωστάει» είτε να του καταβληθεί μειωμένη σύνταξη ανάλογη προς τον ασφαλιστικό χρόνο στον οποίο αντιστοιχούν οι εισφορές που έχει καταβάλει. Επομένως, διευκρίνισε ο Γιώργος Καββαθάς, η ΓΣΕΒΕΕ δεν κάνει λόγο για κεφαλαιοποίηση οφειλών και για την καταβολή επί του «κεφαλαίου» αυτού ενός χαμηλού επιτοκίου, όπως ακούμε ότι είναι η πρόταση ορισμένων εντός της χώρας αλλά και από τους «θεσμούς».

Πολύ περισσότερο, η ΓΣΕΒΕΕ δεν κάνει λόγο για αποσπασματικές ρυθμίσεις οφειλών, αφού είναι αυτονόητο ότι ένας ΕΒΕ, ο οποίος ήδη δυσκολεύεται να καταβάλει τις τρέχουσες εισφορές, θα δυσκολευτεί ακόμα περισσότερο να καταβάλει εκτός από τις τρέχουσες εισφορές και το επιπρόσθετο ποσό της ρυθμισμένης οφειλής. Γνωρίζουμε πολύ καλά, πρόσθεσε ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας, ότι η υιοθέτηση της πρότασής μας δεν πρόκειται να επαναφέρει τα «οικονομικά» του ΟΑΕΕ στην κατάσταση πριν από την κρίση. Ωστόσο, είναι μία πρόταση που η έγκαιρη υιοθέτησή της μπορεί να εμποδίσει την περαιτέρω επιδείνωση. Και αυτό δεν είναι λίγο.

Ο τρίτος άξονας είναι η επίλυση των προβλημάτων των ΜμΕ που διακρίνονται από προοπτικές και έχουν βάσιμες προσδοκίες για περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά λειτουργούν σε ένα περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από έναν υψηλό βαθμό ολιγοπώλησης των αγορών, αλλά και από μια σειρά εμπόδια -θεσμικά και άλλα- τα οποία δημιουργούν τον κίνδυνο αποκλεισμού τους από την ίδια την αναπτυξιακή διαδικασία.

Υπάρχει η ανάγκη, υπογράμμισε ο Γιώργος Καββαθάς, όχι μόνο να αποκατασταθεί η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, αλλά και η δημιουργία ενός Ταμείου Χρηματοδότησης των Αναγκών των Ελληνικών ΜμΕ, το οποίο θα παρακάμπτει τις συστημικές τράπεζες και θα συγκεντρώνει εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, που είναι προσαρμοσμένα στο μέγεθος, αλλά και στην φύση των ΜμΕ.

Ο τέταρτος άξονας είναι η στήριξη των συνεργιών και των μορφών συνεργασίας μεταξύ των ΜμΕ. Όπως σημειώθηκε δεν είναι δυνατό να προετοιμάζεται ένα θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, την ίδια στιγμή που η εμπειρία μας έχει δείξει ότι είναι απαραίτητο ένα θεσμικό πλαίσιο για τα clusters - τις συστάδες επιχειρήσεων, οποιαδήποτε μορφή κι αν έχουν αυτά.