Προσλήψεις 11 ατόμων στα Λουτρά Αλμωπίας

Προσλήψεις 11 ατόμων στα Λουτρά Αλμωπίας

Εποχιακές προσλήψεις θα γίνουν στα Λουτρά Αριδαίας.

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με το διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας ΑΕ», που εδρεύει στα Λουτρά Αριδαίας.

Διαβάστε εδώ την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ