Και με τη... «βούλα» χαμένοι όσοι συνταξιούχοι έχουν πολλά χρόνια ασφάλισης

Και με τη... «βούλα» χαμένοι όσοι συνταξιούχοι έχουν πολλά χρόνια ασφάλισης

ΑΠΟ ΤΟ 60% ΣΤΟ 46,8% ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ!

Η νέα εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ παρουσιάζει και επίσημα τις κατηγορίες των συνταξιούχων που θα έχουν αποδοχές πολύ χαμηλότερες συγκριτικά με το παλαιό ασφαλιστικό σύστημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα όσοι έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.

Και δεν έφταναν οι μέχρι τώρα μειώσεις στις κύριες συντάξεις, η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ, το «ψαλίδισμα» σε ΕΦΑΠΑΞ και μερίσματα, τώρα επί του πρακτέου έρχεται και «κόψιμο» της τάξης του 13,2% στο ποσοστό της ανταποδοτικής σύνταξης με 40 χρόνια ασφάλισης. Ο νέος ασφαλιστικός νόμος δεν «χαρίζεται» σε όσους δούλεψαν πολλά χρόνια και πλήρωσαν πολλές ασφαλιστικές εισφορές!

Έτσι, σύμφωνα με τον νέο τρόπο υπολογισμού, ακόμη και με 40 έτη ασφάλισης το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης είναι το 46,8% του συντάξιμου μισθού, όταν με τον προηγούμενο νόμο Λοβέρδου - Κουτρουμάνη το αντίστοιχο ποσοστό ανταποδοτικής σύνταξης με 40 έτη ασφάλισης έφθανε στο 60%.

Με λίγα λόγια, το νέο ασφαλιστικό σύστημα «τιμωρεί» όσους έχουν συντάξιμο μισθό μεγαλύτερο από 1.000 ευρώ και περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης! Αυτοί θα δουν μεσοσταθμικές απώλειες έως και 10%, ενώ σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις οι απώλειες μπορεί να φθάσουν έως και 20%. Ο νέος νόμος ωστόσο, «ευνοεί» όσους υποψήφιους συνταξιούχους έχουν συντάξιμο μισθό κάτω από 1.000 ευρώ και 25 με 30 χρόνια ασφάλισης.

Τι σημαίνει ανταποδοτική σύνταξη

- είναι το δεύτερο τμήμα του αθροίσματος της κύριας σύνταξης όλων των κατηγοριών

- καθορίζεται από τις συντάξιμες αποδοχές, το χρόνο ασφάλισης και τα ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης 

- δικαιούχοι: δημόσιοι υπάλληλοι, μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες

Πώς υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη

Συντάξιμες αποδοχές: 

- λαμβάνεται υπόψιν ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου σε όλο τον ασφαλιστικό του βίο

- όσοι υπέβαλαν αιτήσεις για συνταξιοδότηση από 13.5.2016 έως 31.12.2016 οι συντάξιμες αποδοχές καθορίζονται από το μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών της περιόδου μεταξύ 2002 και της ημέρας που προηγείται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης

Μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών:

- προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου (από το 2002 και μετά) διά του συνολικού χρόνου ασφάλισης

Σύνολο μηνιαίων αποδοχών:

- το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές κλάδου σύνταξης καθ' όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου (από το 2002 και μετά)

- από 1.1.2017 το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών = σήμερα ισούται με 5.860,80 € (586,08 € Χ 10)

- προβλέπεται κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τους μισθωτούς με πλήρη απασχόληση, ίσο με ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών = σήμερα το κατώτατο όριο διαμορφώνεται σε 586,08 €

- σε πλήρη απασχόληση μισθωτού έως 25 ετών = το κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών διαμορφώνεται σε 510,95 €

Χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ:

- χρόνος πραγματικής ασφάλισης

- για τους μισθωτούς ως χρόνος ασφάλισης αναγνωρίζεται και ο χρόνος για τον οποίο οφείλονται εισφορές

Πλασματικός χρόνος:

- όποιος αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά δεν συνυπολογίζεται ούτε στα ποσοστά αναπλήρωσης ούτε στον υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών κατά τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης

Παράδειγμα ασφαλισμένου 1

Δικηγόρος:

- με 25 χρόνια ασφάλισης

Συντάξιμες αποδοχές: €704,54

Ανταποδοτική σύνταξη: 150 ευρώ

Σύνολο:  534€

Παράδειγμα ασφαλισμένου 2 

Μισθωτός:

- με 16 χρόνια ασφάλισης

Συντάξιμες αποδοχές: €725

Ανταποδοτική σύνταξη: 150 ευρώ

Σύνολο: 474€