ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Εντατικοποίηση των ελέγχων για την προστασία του τουρισμού

Εντατικοποίηση των ελέγχων για την προστασία του τουρισμού

Την ασφαλή και εύκολη διακίνηση επιβατών, οχημάτων και αγαθών στα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία κατά την περίοδο του καλοκαιριού και την εντατικοποίηση των αγορανομικών ελέγχων καλεί να διασφαλίσουν τα στελέχη του λιμενικού της χώρας, με σχετική εγκύκλιο το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.


Τα λιμεναρχεία καλούνται να μεριμνούν για την ασφαλή διακίνηση των επιβατών, να λαμβάνουν μέτρα αστυνόμευσης και τάξης στα λιμάνια, σε συνεργασία με την αστυνομία και την τροχαία.

Επίσης, καλούνται να διενεργούν ελέγχους στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στους χώρους ευθύνης τους και να αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της άγρας πελατών σε χώρους μεγάλης συγκέντρωσης τουριστών, που παρουσιάζει έξαρση κατά τη θερινή περίοδο και προκαλεί υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας.