ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Συνταγματική αναθεώρηση: Να καταργηθεί η φοροασυλία των εφοπλιστών

Συνταγματική αναθεώρηση: Να καταργηθεί η φοροασυλία των εφοπλιστών

Η επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση δεν αφήνει πλέον καμία δικαιολογία για τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ως προς το θέμα της φοροασυλίας των Ελλήνων εφοπλιστών.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Πρόκειται για μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να πέσουν οι μάσκες και να τοποθετηθούν τα κόμματα με σαφήνεια για τις προκλητικές φοροαπαλλαγές του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Ιδίως ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς πριν από τη νίκη του στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 είχε κάνει «σημαία» την κατάργηση των δεκάδων φορολογικών προνομίων της ναυτιλίας, ενώ μερικούς μήνες μετά, ο πρωθυπουργός δήλωνε την «υποταγή» του στα εφοπλιστικά συμφέροντα.

Άλλωστε, η προστασία των Ελλήνων εφοπλιστών καταπατεί μία άλλη συνταγματική αρχή, αυτήν της συμμετοχής στα φορολογικά βάρη, ανάλογα με τη φοροδοτική και οικονομική δυνατότητα. Ζήτημα το οποίο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια χρονική περίοδο, κατά την οποία ο ελληνικός λαός συνεχίζει να βιώνει μια πρωτοφανή φοροεπιδρομή και τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα «σαρώνονται» από τις μνημονιακές πολιτικές.

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) κατέθεσε στην Επιτροπή Διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, υπόμνημα προτάσεων με θέμα την κατάργηση των φοροαπαλλαγών του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, η ΠΕΝΕΝ αναφέρει:

«1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το Σύνταγμα του 1952, για πρώτη φορά περιέλαβε και την πολυσυζητημένη διάταξη του άρθρου 112 που όριζε "Νόμος εφ' άπαξ εκδιδόμενος θέλει ρυθμίση την προστασίαν των εκ της αλλοδαπής εισαγομένων προς τοποθέτηση εις την Χώραν κεφαλαίων."

Σε εκτέλεση της συνταγματικής αυτής επιταγής, εκδόθηκε το με σαφώς υποτελή προς τους ξένους επενδυτές χαρακτήρα, ν.δ. 2687/53 "Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού", οι ρυθμίσεις του οποίου, περί εξασφάλισης των ξένων κεφαλαίων μέσω σειράς προκλητικών προνομίων στο ξένο κεφάλαιο που επενδύει στην Ελλάδα, σημειωτέον ότι σε κανένα άλλο Σύνταγμα του κόσμου δεν συναντώνται.

Το ν.δ. 2687/53 "περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού" καθώς επίσης και ο νεότερος ν. 27/1975 "περί φoρoλoγίας πλoίων, επιβoλής εισφoράς πρoς ανάπτυξιν της εμπoρικής ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλoδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" (Kεφάλαια A΄ έως και Δ΄ τoυ τμήματoς A΄ τoυ νόμoυ) με τον οποίο καθορίζεται η φορολόγηση του εφοπλιστικού κεφαλαίου, είναι νόμοι αυξημένης τυπικής ισχύος (υπερισχύουν κάθε νόμου και/ή υπουργικής απόφασης, έχουν την ίδια ισχύ με το Σύνταγμα και συνεπώς δεν μπορούν να καταργηθούν από κανέναν άλλο νόμο παρά μόνο από συντακτική βουλή που θα τροποποιεί το Σύνταγμα) σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 107 του Συντάγματος.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στις προγραμματικές διακηρύξεις του κυβερνώντος κόμματος (ΣΥΡΙΖΑ) περιλαμβάνεται η θέση για κατάργηση της συνταγματικής κατοχύρωσης της φοροασυλίας των εφοπλιστών. Ταυτόχρονα σε μια χρονική περίοδο που ο λαός και οι εργαζόμενοι βιώνουν μια πρωτοφανή φοροεπιδρομή που έχει συρρικνώσει σε δραματικά επίπεδα τα εισοδήματά τους, σε συνδυασμό με το σύνολο των αντιλαϊκών και μνημονιακών πολιτικών που έχουν τσακίσει τα εργασιακά δικαιώματα και έχουν μετατρέψει τους εργαζόμενους σε πειραματόζωα των πιο σκληρών νεοφιλελεύθερων πολιτικών της ΕΕ και του ΔΝΤ, είναι αδιανόητο η συγκροτημένη πολιτεία και η ελληνική Βουλή στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης να αφήσει άθικτη και αλώβητη την εφοπλιστική επιχειρηματική ασυδοσία θεσμοθετημένη στο ελληνικό Σύνταγμα.

2. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΔ 2687/53 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 27/1975 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 107 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Μόνο πρόκληση στο περί δικαίου και ισονομίας αίσθημα των πολιτών θα μπορούσε να θεωρηθεί το γεγονός ότι μεσούσης της οικονομικής κρίσης, εν μέσω των προσπαθειών, υποτίθεται, της Κυβέρνησης, για να ενισχύσει τα έσοδα του κράτους, τη στιγμή που σήμερα και ο τελευταίος Έλληνας φορολογούμενος καλείται να καταβάλει φόρο ακόμη και για τον "εισπνεόμενο αέρα", υπάρχει ένας και μοναδικός νόμος που εδώ και τέσσερις δεκαετίες αποτελεί το "ιερό ευαγγέλιο" όλων των κυβερνητικών "σωτήρων". Πρόκειται για το νόμο 27/1975 "Περί φορολογίας πλοίων κ.λπ.", που στα 30 άρθρα του περιλαμβάνει περίπου ...60 σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές (!) για τους εφοπλιστές μεταξύ των οποίων:

1. Απαλλάσσονται από οποιοδήποτε φόρο εισοδήματος τα κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση πλοίων.

2. Απαλλάσσεται από κάθε φορολογία η υπεραξία που μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από την πώληση κάποιου πλοίου είτε από την είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης είτε από άλλη αιτία.

3. Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος το ποσό των καθαρών κερδών ή μερισμάτων κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας που εκτός από την εκμετάλλευση πλοίων έχει και άλλες εκμεταλλεύσεις. Το απαλλασσόμενο ποσό είναι ίσο προς τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των ακαθάριστων εσόδων του πλοίου και των συνολικών ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας.

4. Απαλλάσσονται από το φόρο πλοία α΄ κατηγορίας, ναυπηγούμενα στην Ελλάδα.

5. Απαλλάσσονται από το φόρο πλοία α΄ κατηγορίας που υφίστανται επισκευές και οι δαπάνες για αυτές καλύπτονται με εισαγωγή συναλλάγματος. Η απαλλαγή δε μπορεί να υπερβεί το 50% της δαπάνης.

6. Μείωση του φόρου κατά 50% σε πλοία β΄ κατηγορίας.

7. Μείωση του φόρου κατά 60% σε επιβατηγά πλοία, μηχανοκίνητα και ιστιοφόρα, ανεξαρτήτου υλικού αυτών.

8. Απαλλάσσονται από το φόρο πλοία β΄ κατηγορίας καθώς και φορτηγά ηλικίας μικρότερης των 10 ετών.

9. Απαλλάσσονται από το φόρο φορτηγά πλοία της παραπάνω κατηγορίας, εφόσον έχουν ηλικία μικρότερη των 30 ετών.

10. Απαλλάσσονται από το φόρο πλοία β΄ κατηγορίας που ναυπηγήθηκαν στην Ελλάδα.

11. Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά ή κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή κάποιου τρίτου το εισόδημα που αποκτάται από γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα. Επίσης απαλλάσσεται από το φόρο κύκλου εργασιών και τελών χαρτοσήμου και κάθε κράτησης ή τέλους υπέρ τρίτου, πλην των ανταποδοτικών, των συμβάσεων, των εισπράξεων και πληρωμών και γενικά οποιωνδήποτε πράξεων που διενεργούνται από τα γραφεία ή υποκαταστήματα ή για λογαριασμό των αντιπροσωπευόμενων επιχειρήσεων κατά την άσκηση των εργασιών ή την παροχή υπηρεσιών.

12. Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση το εισόδημα που δημιουργείται από την εκμετάλλευση πλοίου στο εξωτερικό. Την απαλλαγή αυτή απολαμβάνουν οι μέτοχοι ή οι εταίροι των εταιρειών.

13. Απαλλάσσονται από κάθε τέλος, τα έγγραφα που συντάσσονται για την εφαρμογή του Ν. 27/1975.

14. Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά το εισόδημα που αποκτάται από εταιρείες χαρτοφυλακίου που κατέχουν αποκλειστικά μετοχές εταιρειών πλοιοκτητριών που βρίσκονται υπό ελληνική σημαία.

15. Απαλλάσσονται από κάθε τέλος ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων η διανομή κερδών και το καθαρό προϊόν της εκκαθαρίσεως αυτής, η ανάληψη κεφαλαίου και οι σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις, οι εγγραφές στα βιβλία της εταιρείας και τα δικαιολογητικά καθώς και άλλα έγγραφα που αφορούν πράξεις που ενεργεί η εταιρεία στο εξωτερικό και έρχονται στην Ελλάδα, οι καταθέσεις και τα δάνεια των μετόχων, η κεφαλαιοποίηση των κερδών και η μη ανάληψη των κερδών από τους μετόχους.

16. Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιάς πλοία χωρητικότητας άνω των 1.500 κόρων, μερίδια πλοίων, μετοχές ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών που είναι πλοιοκτήτριες τέτοιων πλοίων.

17. Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης η εκποίηση: α) των επιβατηγών πλοίων, β) των πλοίων που είναι άνω των 500 και μέχρι 3.000 κόρων και τα οποία προχωρούν σε εκποίηση ολόκληρου του πλοίου ή μεριδίων του.

18. Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης τα πάσης φύσεως τέλη, πλην τελών χαρτοσήμου ή δικαιώματα υπέρ τρίτων, η εκποίηση ολόκληρου του πλοίου ή μεριδίων του.

19. Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα ενεργειακά προϊόντα τα οποία παραλαμβάνονται για να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τη ναυσιπλοΐα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας.

20. Απαλλάσσονται από φόρο, τέλη χαρτοσήμου και από κάθε άλλη επιβάρυνση οι τόκοι, οι προμήθειες και οι εργασίες σε συνάλλαγμα ναυτιλιακών τραπεζών. Επίσης, από τους παραπάνω φόρους απαλλάσσονται τα ναυτιλιακά ομολογιακά δάνεια.

21. Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης, τα πάσης φύσεως τέλη, πλην τελών χαρτοσήμου ή δικαιώματα υπέρ τρίτων, η εκποίηση ολόκληρου του πλοίου ή μεριδίων του.

22. Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιάς τα πλοία χωρητικότητας άνω των 1.500 κόρων, μερίδια πλοίων, μετοχές ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών που είναι πλοιοκτήτριες τέτοιων πλοίων.

23. Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου και από κάθε τέλος, κράτηση και εισφορά, δικαίωμα ή παράβολο ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου όλες οι δικαιοπραξίες και διενεργούμενες πράξεις, που αφορούν τη χρηματοδότηση ναυτιλιακών και ναυπηγικών επιχειρήσεων. Την παραπάνω απαλλαγή έχουν και η εγγραφή, η εξάλειψη υποθήκης πλοίων ή ακινήτων κ.λπ. των παραπάνω επιχειρήσεων.

24. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι παραδόσεις και εισαγωγές πλοίων ή άλλων πλωτών μέσων για εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση με εξαίρεση τα σκάφη ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι παραδόσεις και εισαγωγές υλικών και εφοδίων καθώς και των σχετικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω πλοίων.

Kαι επιπλέον οι εφοπλιστές απαλλάσσονται του ΦΠΑ των αγορών στην Ελλάδα, προϊόντων που προορίζονται για τις τροφοδοσίες των πλοίων τους. Είναι γνωστό στην Ακτή Μιαούλη ότι ακόμη και τα πάγια έξοδα για γραφικά, χαρτικά φορτώνονται στα έξοδα των πλοίων. Απαλλάσσονται ακόμη και από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα ποτά και τα καπνικά είδη.

Τέλος οι εφοπλιστές απολαμβάνουν ένα ακόμα σκανδαλώδες προνόμιο. Το αφορόλογητο ναυτιλιακό πετρέλαιο, το οποίο σε μεγάλο βαθμό καταλήγει στο λαθρεμπόριο, με αποτέλεσμα το δημόσιο να έχει κάθε χρόνο απώλεια εσόδων γύρω στα 1,5 δισ.

Στην πράξη οι εφοπλιστές έχουν πλήρη φορολογική ασυλία, με εξαίρεση ένα συμβολικό παράβολο, ύψους 1 δολάριο τον κόρο (ο λεγόμενος tonnage tax), ανεξάρτητα από τα κέρδη εκμετάλλευσης του πλοίου. Η εθελοντική αποδοχή πληρωμής, ενός πρόσθετου φόρου που θεσπίστηκε το 2014, έχει προσωρινό χαρακτήρα. Παρ’ ότι ξεκίνησε ως υποχρεωτικός (Ν.4223/13), η κυβέρνηση Σαμαρά τον μετέτρεψε σε οικειοθελή εισφορά των εφοπλιστών. Σύμφωνα με το κείμενο που υπογράφηκε, το κράτος θα εισέπραττε σε τρία χρόνια 420 εκατομμύρια ευρώ (140 εκατ. τον χρόνο), από τα οποία τελικά εισπράχτηκε μόλις το 1/3.

Η κατάργηση των φοροαπαλλαγών του εφοπλιστικού κεφαλαίου και η άμεση εφαρμογή της Συνταγματικής αρχής, για συμμετοχή στα φορολογικά βάρη ανάλογα με την φοροδοτική και οικονομική δυνατότητα, αποτελεί πρώτιστα ηθική και πολιτική και δευτερευόντως οικονομική υποχρέωση τόσο της ελληνικής Βουλής όσο και της κυβέρνησης!

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έχουν ως εξής, συνοδευόμενες με πολύ σύντομη αιτιολογία:

Ι. Διάταξη που προτείνεται να τροποποιηθεί

– Άρθρο 106§3: Στο 1ο εδάφιο διαγράφεται η φράση: "Με την επιφύλαξη της προστασίας που παρέχεται από το άρθρο 107 ως προς την επανεξαγωγή κεφαλαίων εξωτερικού".

Αιτιολογικό: Η αναφορά παρέλκει, δεδομένης της πρότασης μας για κατάργηση ολόκληρου του άρθρου 107.

Ι. Διάταξη που προτείνεται να καταργηθεί

Το Άρθρο 107 στο σύνολό του».