ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι φόροι «απογοήτευσαν» το 2020

Ποιοι φόροι «απογοήτευσαν» το 2020
INTIME

Στα 43,19 δισ. ευρώ ανήλθαν το 2020 τα έσοδα από φόρους κινούμενα αισθητά χαμηλότερα από ότι προέβλεπε ο προϋπολογισμός 2020, αλλά οριακά υψηλότερα σε σχέση με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού 2021.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών, την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 2,3%,

β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 610 εκατ. ευρώ ή 4,9%,

γ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 30 εκατ. ευρώ ή 1,5%,

δ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 1,2% εκ των οποίων : Φόρος ασφαλίστρων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 3,0%,

ε) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 367 εκατ. ευρώ ή 3,8%,

στ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 286 εκατ. ευρώ ή 13,8%,

ζ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 13 εκατ. ευρώ ή 1,2%,

η) Μεταβιβάσεις κατά 793 εκατ. ευρώ ή 13,8% ,

θ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 68 εκατ. ευρώ ή 2,5% εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 131 εκατ. ευρώ ή 11,0%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 121 εκατ. ευρώ ή 7,8%,

β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 56 εκατ. ευρώ ή 1,5%,

γ) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 4,3%,

δ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 69 εκατ. ευρώ ή 2,8.% εκ των οποίων ΕΝΦΙΑ κατά 47 εκατ. ευρώ ή 1,9%,

ε) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 41 εκατ. ευρώ ή 3,7%,

στ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 615 εκατ. ευρώ ή 26,1% εκ των οποίων Φόροι Οχημάτων κατά 473 εκατ. ευρώ ή 44,9%,

ζ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 40 εκατ. ευρώ ή 7,3%,

η) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 69,5%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5,67 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 312 εκατ. ευρώ από το στόχο (5,36 δισ. ευρώ).

Ροή Ειδήσεων