ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλες αλλαγές στην κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας φέρνει το 2021

Μεγάλες αλλαγές στην κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας φέρνει το 2021
INTIME

Απλούστερη και πιο σύγχρονη θέλει να καταστήσει μέσα στο 2021 η κυβέρνηση την κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας που αφορά στην είσπραξη δημοσίων εσόδων, την έμμεση φορολογία και τους φόρους συναλλαγών, τη φορολογία περιουσίας, τις φορολογικές διαδικασίες και τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα.

Προς το σκοπό αυτό με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα συστάθηκαν στο υπουργείο Οικονομικών έξι ομάδες εργασίας που θα αναλάβουν την εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών και οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρώσουν το έργο τους σταδιακά από το Μάρτιο έως το Νοέμβριο του 2021.

Συγκεκριμένα:

  • Η ομάδα που ανέλαβε την κωδικοποίηση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες της έως το τέλος Μαρτίου.
  • Η ομάδα εργασίας που έχει ως αντικείμενο τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την κωδικοποίηση των διατάξεων περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και λοιπές συναφείς διατάξεις) θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της έως τον Ιούνιο 2021.
  • Η ομάδα εργασίας με αντικείμενο την κωδικοποίηση των διατάξεων περί του Κώδικα ΦΠΑ θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της έως τον Αύγουστο 2021.
  • Η ομάδα που έχει αναλάβει τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την κωδικοποίηση των διαφόρων διατάξεων περί τελών και λοιπών έμμεσων φορολογικών βαρών (φόροι συναλλαγών κλπ) θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της έως το Νοέμβριο 2021.
  • Η ομάδα εργασίας με αντικείμενο την κωδικοποίηση των διατάξεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και των διατάξεων Φορολογίας Κεφαλαίου, Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Τυχερών Παιγνίων και λοιπών σχετικών διατάξεων θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της έως το Νοέμβριο 2021.
  • Η ομάδα εργασίας για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της έως το Νοέμβριο 2021.

Όλες οι προαναφερόμενες ομάδες εργασίας αφού πρώτα συγκεντρώσουν τη σχετική νομοθεσία εν συνεχεία θα προχωρήσουν στη σύνταξη διαγράμματος κωδικοποίησης, καθώς και προσχεδίου Κώδικα. Το προσχέδιο Κώδικα θα τύχει τελικής επεξεργασίας από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, η οποία θα έχει την εποπτεία της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας και της σύνταξης του διαγράμματος κωδικοποίησης.

Οι εκάστοτε συντονιστές των ομάδων εργασίας θα υποχρεούνται να ενημερώνουν για την πορεία των εργασιών της κάθε ομάδαςτο γραφείο του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, καθώς και του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου, σε εβδομαδιαία βάση.