ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο ΟΠΑΠ και η αισιόδοξη Γενική Διευθύντρια

H ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο ΟΠΑΠ και η αισιόδοξη Γενική Διευθύντρια

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί  να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Εκπλήξεις από ΟΠΑΠ

Σήμερα θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ προκειμένου να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του 2020. Η στήλη πληροφορείται πως οι ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων που θα γίνουν στις 31 Μαρτίου 2021 θα επιφυλάσσουν εκπλήξεις. Δεδομένων των συνθηκών που κλήθηκε να λειτουργήσει ο ΟΠΑΠ μέσα στην πανδημία, οι εκπλήξεις αυτές μόνον θετικές μπορούν να χαρακτηρισθούν. Και αντιλαμβανόμαστε πως θα συγκεντρώσουν την προσοχή των αναλυτών στην ειδική ενημέρωση που θα κάνει ο ΟΠΑΠ την 1η Απριλίου 2021.

Η αισιόδοξη Ελένη

Μαθαίνουμε πως η Houlihan Lokey, ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για την πώληση των δανείων των εταιρειών Λογοθέτη, έχει σπάσει τα τηλέφωνα των funds που μετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία, ζητώντας βελτίωση των προσφορών. Ποια θα είναι η έκβαση κανείς δεν μπορεί να πει. Οι αισιόδοξοι βλέπουν πως η Houlihan θα καταφέρει να κλείσει το deal, ενώ οι απαισιόδοξοι λένε το αντίθετο. Η Ελένη Βρεττού, Ανώτερη Γενική Διευθύντρια Corporate & Ιnvestment Banking της Τράπεζας Πειραιώς, ανήκει στους πρώτους.

Οι αναδοχές χρέους

Το νέο trend στο ελληνικό corporate και σε κάποιες εισηγμένες ειδικότερα ακούει στον όρο «στερητική αναδοχή χρέους». Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τον Αστικό Κώδικα, η στερητική αναδοχή χρέους συνίσταται στην αλλαγή του προσώπου του οφειλέτη, χωρίς να μεταβάλλεται το περιεχόμενο της παροχής (οι όροι του δανείου). Στην πράξη ο αρχικός οφειλέτης απεγκλωβίζεται από το δάνειο και εισέρχεται σε αυτό νέο πρόσωπο που αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση του χρέους. Με την ορθή χρήση της «στερητικής αναδοχή χρέους» οι τράπεζες ή οι κάθε μορφής συμβαλλόμενοι, ξεφορτώνονται αναξιόχρεους οφειλέτες και τους υποκαθιστούν με αξιόχρεους. Ωστόσο, η στήλη έγινε κοινωνός πληροφοριών που συνηγορούν στο ότι κάποιοι «παίζουν» με τη στερητική αναδοχή χρέους. Για παράδειγμα, Μονοπρόσωπη ΕΠΕ με μετοχικό κεφάλαιο 25.0000 ευρώ και βασικό μέτοχο κυπριακή εταιρεία, συνομολόγησε προσφάτως σύμβαση στερητικής αναδοχής χρέους , με την οποία ανέλαβε δανειακές υποχρεώσεις εισηγμένης, ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Μαθαίνουμε πως οι εξασφαλίσεις που έλαβε η αντισυμβαλλόμενη τράπεζα, από το νέο οφειλέτη, δεν ήταν αυτές που απαιτούσε η περίσταση. Εάν το δάνειο που αφορά η εν λόγω σύμβαση (ξανά) «κοκκινήσει», θα επανέλθουμε…

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Αυξήθηκαν τα δικαιώματα ψήφου του Γιώργου Περιστέρη στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Μέσω των PERGE LTD και SNAKOS SERVICES LTD ο κ. Περιστέρης απέκτησε πρόσθετο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 7,2518% στην εταιρεία. Έτσι, βρέθηκε να διαθέτει συνολικό αριθμός 28.094.164 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 27,1643 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που ανέρχονται σε 103.423.291.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.