Ροή Ειδήσεων
ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ Ο,ΤΙ ΣΚΑΕΙ
Over THE COUNTER

Φέρνουμε στην επιφάνεια το οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο. Αποκαλύπτουμε τους πρωταγωνιστές και φωτίζουμε συμφωνίες και παρασπονδίες.

Φέρνουμε στην επιφάνεια το οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο. Αποκαλύπτουμε τους πρωταγωνιστές και φωτίζουμε συμφωνίες και παρασπονδίες.

Αποποίηση Ευθύνης

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.