ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τουρκία απαγόρευσε τις πληρωμές με κρυπτονομίσματα

Η Τουρκία απαγόρευσε τις πληρωμές με κρυπτονομίσματα
Pixabay

Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας απαγόρευσε τη χρήση κρυπτονομισμάτων για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, επικαλούμενη πιθανή «ανεπανόρθωτη» ζημία και σημαντικούς κινδύνους συναλλαγών σε μια κίνηση που επέδρασε στις τιμές του bitcoin.

Σύμφωνα με το Reuters, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας δήλωσε ότι τα κρυπτονομίσματα και άλλα τέτοια ψηφιακά assets δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται άμεσα ή έμμεσα ως μέσο πληρωμής.

Η τιμή του bitcoin υποχωρεί 3,20% και φτάνει στα 60.609 δολάρια.

Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας δήλωσε ότι τα κρυπτονομίσματα δεν υπόκεινται σε κανέναν μηχανισμό ρύθμισης και εποπτείας ούτε σε κεντρική ρυθμιστική αρχή.