ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το Μάρτιο πληρώθηκαν εμπρόθεσμα 9 στα 10 ευρώ οφειλόμενου ΦΠΑ

Το Μάρτιο πληρώθηκαν εμπρόθεσμα 9 στα 10 ευρώ οφειλόμενου ΦΠΑ
Pixabay

Βελτίωση κατέγραψε στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 η φορολογική συμμόρφωση, σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του έτους. Είναι ενδεικτικό πως στις 60 πρώτες ημέρες του 2021 εμπρόθεσμα εισπράχθηκε μόλις το 78,80% των βεβαιωμένων φόρων. Ωστόσο, στο τρίμηνο το σχετικό ποσοστό ανήλθε στο 80,19%, καθώς αυξήθηκαν αισθητά οι εμπρόθεσμες πληρωμές φόρων μέσα στον Μάρτιο.

Αναλυτικότερα:

- Ο ΦΠΑ που πληρώθηκε εμπρόθεσμα στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 ανήλθε σε 2,3 δισ. ευρώ, όταν ο συνολικά οφειλόμενος ΦΠΑ ήταν 2,8 δισ. ευρώ. Δηλαδή εισπράχθηκε εμπρόθεσμα το 84,3% του συνολικού φόρου. Το Μάρτιο πληρώθηκε το 91,75% του βεβαιωμένου ΦΠΑ, ήτοι τα 492 εκατ. ευρώ, από τα 536 εκατ. ευρώ του φόρου που είχε βεβαιωθεί.

- Ο συνολικά οφειλόμενος φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 ήταν 947 εκατ. ευρώ, ωστόσο εμπρόθεσμα στην εφορία καταβλήθηκαν μόνον 655 εκατ. ευρώ, ήτοι το 69,22% του συνολικού φόρου.

- Ο συνολικά οφειλόμενος φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ήταν στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 στα 647,47 εκατ. ευρώ και εμπρόθεσμα στην εφορία καταβλήθηκαν τα 564,85 εκατ. ευρώ, ήτοι το 87,24% του συνολικού φόρου.

- Οι εμπρόθεσμες πληρωμές φόρου για ακίνητη περιουσία ανήλθαν στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 σε 833 εκατ. ευρώ, έναντι συνολικά οφειλόμενου φόρου 613,17 εκατ. ευρώ. Δηλαδή η εμπρόθεσμη πληρωμή φόρου ανήλθε στο 73,54% του συνόλου.

Ροή Ειδήσεων