ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε διακόπτεται η προθεσμία παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων

Πότε διακόπτεται η προθεσμία παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων
INTIME

Η προθεσμία παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων διακόπτεται από την κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξης και όχι από την έκδοσή της.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα διακόπτεται με τη νόμιμη κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξης στο φορολογούμενο και όχι με μόνη την έκδοση της πράξης αυτής.

Η αντίθετη διάταξη του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η οποία ορίζει ότι η εν λόγω προθεσμία διακόπτεται μόνο με την έκδοση της πράξης, χωρίς να απαιτείται και η κοινοποίησή της για το σκοπό αυτό, κρίθηκε ανίσχυρη και άρα μη εφαρμοστέα, ως αντισυνταγματική.

Το Δικαστήριο θεώρησε ότι σε αντίθετη περίπτωση θα παραβιάζονταν οι αρχές της φανερής δράσης της διοίκησης και της ασφάλειας δικαίου, καθώς η διακοπή της παραγραφής θα συνδεόταν με χρονικό σημείο άγνωστο στο φορολογούμενο.

Οι εν λόγω αποφάσεις επικύρωσαν προηγούμενες σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών μετά τη δημοσίευση των οποίων η Φορολογική Διοίκηση είχε ήδη εκδώσει οδηγίες προς τα ελεγκτικά κέντρα, ούτως ώστε οι πράξεις επιβολής φόρων και προστίμων να κοινοποιούνται εντός της (πενταετούς κατ’ αρχήν) προθεσμίας παραγραφής.

Αποτέλεσμα της κρίσης του ΣτΕ είναι ότι τα αποτελέσματα φορολογικών ελέγχων που είχαν προηγηθεί και κατά τους οποίους οι καταλογιστικές πράξεις κοινοποιήθηκαν με την παρέλευση της προθεσμίας παραγραφής αναμένεται να ανατραπούν. (ΣτΕ 616-618/2021).