ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο «σφυρί» το εργοστάσιο του Πετζετάκη, κανόνες στη διαφήμιση επενδύσεων και η Απολλώνιος Κύκλος

Στο «σφυρί» το εργοστάσιο του Πετζετάκη, κανόνες στη διαφήμιση επενδύσεων και η Απολλώνιος Κύκλος

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Το εργοστάσιο του Πετζετάκη

Βγαίνει σήμερα για πολλοστή φορά σε πλειστηριασμό με επισπεύδουσα την Εθνική Τράπεζα, το κτήριο που κάποτε στέγαζε το εργοστάσιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Πλαστικών και Ελαστικού Αριστόβουλος Γ. Πετζετάκις ΑΕ. Πρόκειται για ένα ενιαίο ακίνητο στην Θήβα (στη θέση Χασάνη Δερβίση) συνολικής έκτασης 245.718,49 τ.μ. και συνολικής καλυπτόμενης επιφάνειας 47.779,40 τ.μ. Η Εθνική Τράπεζα επιχειρεί από τις αρχές του 2017 να πουλήσει το εν λόγω κτήριο της Πετζετάκις. Αρχικά το τίμημα είχε προσδιοριστεί στα15 εκατ. ευρώ, αλλά εν συνεχεία μειώθηκε καθώς δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Στον σημερινό πλειστηριασμό η τιμή πρώτης προσφοράς έχει ορισθεί στα 9,26 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί πως το σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης για την « Ταχεία πολιτική δίκη», που κατατέθηκε προ ημερών στη Βουλή προβλέπει την αυτόματη μείωση της τιμής πώλησης του ακινήτου έως και κατά 35%, εφόσον καταστούν άγονοι οι τρεις πρώτοι πλειστηριασμοί. Αυτό σημαίνει πως εάν ο σημερινός πλειστηριασμός καταστεί άγονος, τότε στον επόμενο πλειστηριασμό – μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου- η τιμή εκκίνησης θα διαμορφωθεί στα 6 εκατ. ευρώ! Κάπως έτσι το πράγμα θα πάρει το δρόμο του.

Η διαφήμιση επενδύσεων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενσωμάτωσε μόλις προ ημερών στην εποπτική της πρακτική τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) σχετικά με τις διαφημιστικές ανακοινώσεις επενδυτικών προσώπων. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Πως όλες οι διαφημιστικές ανακοινώσεις, ανεξάρτητα από τους επενδυτές στους οποίους απευθύνονται, θα πρέπει να περιέχουν ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Εντούτοις, το επίπεδο πληροφοριών και ο τρόπος παρουσίασής τους μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με το εάν η επένδυση στο διαφημιζόμενο κεφάλαιο είναι ανοιχτή σε ιδιώτες επενδυτές ή μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές (που δεν αποτελούν ευρύ επενδυτικό κοινό). Η νομοθεσία αυτή δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις στους διαφημιστές. Γιατί; Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις που προωθούν κεφάλαια ανοιχτά σε ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τεχνική φρασεολογία, θα πρέπει να παρέχουν επεξήγηση της χρησιμοποιούμενης ορολογίας, να είναι ευανάγνωστες και, κατά περίπτωση, να επεξηγούν επαρκώς την πολυπλοκότητα του κεφαλαίου και των κινδύνων που απορρέουν από την επένδυση, προκειμένου να συμβάλουν στην κατανόηση των χαρακτηριστικών του διαφημιζόμενου κεφαλαίου από τους επενδυτές. Περιττό να αναφέρουμε πως η διαφημιστική ανακοίνωση θα πρέπει να συντάσσεται στις επίσημες γλώσσες ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο κράτος μέλος όπου διανέμεται το κεφάλαιο ή σε άλλη γλώσσα αποδεκτή από τις εθνικές αρμόδιες αρχές του κράτους. Προσοχή λοιπόν…

Μελέτες για τα τυχερά παίγνια

Να βελτιώσει την ίδια της την λειτουργία, αλλά και να χαρτογραφήσει την αγορά καζίνο επιδιώκει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Στη βάση αυτή ο επικεφαλής της ΕΕΕΠ Δημήτρης Ντζανάτος ενέκρινε δυο ξεχωριστές προμήθειες ύψους 24.800 ευρώ εκάστη. Η πρώτη προμήθεια αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με την αποτύπωση των υφιστάμενων συνθηκών λειτουργίας της αγοράς καζίνο στην Ελλάδα και τις προοπτικές σταθεροποίησης και ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων καζίνο στη χώρα μας. Η δεύτερη προμήθεια αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με την ανάλυση, αξιολόγηση και απεικόνιση βέλτιστων πρακτικών λειτουργίας και οργάνωσης της ΕΕΕΠ αναφορικά με την αδειοδότηση, την εποπτεία και τον έλεγχο της διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του Διαδικτύου. Οι πρωτοβουλίες του κ. Ντζανάτου είναι αναμφίβολα «τροχιοδεικτικές» των προθέσεων του και δείχνουν το που θα ρίξει το βάρος της η Ανεξάρτητη Αρχή στο επόμενο διάστημα.

Η Απολλώνιος Κύκλος

Η Απολλώνιος Κύκλος η επενδυτική – συμβουλευτική εταιρεία που τρέχουν οι Λαυρέντης Αλβέρτης, Γρηγόρης Δρέττας και Γιώργος Παπακωστόπουλος, ακούγεται πως αναζητεί «deals». Η εταιρεία αφενός επενδύει αποκτώντας συμμετοχές στο κεφάλαιο ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών αφετέρου παρέχει υπηρεσίες συμβούλου σε επιχειρήσεις. Και η ειδικότητα της είναι οι συμβουλές σε ζητήματα εξυγίανσης, εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης, καθώς και σε θέματα διαχείρισης ρευστότητας και αντιμετώπισης προβλημάτων ρευστότητας. Άλλωστε η διοικητική ομάδα της Απολλώνιος Κύκλος διαθέτει άριστες σχέσεις και με το τραπεζικό σύστημα και με τον ενεργειακό χώρο.

Περιβαλλοντική σύμπραξη

Ο Όμιλος Τιτάν έκανε χθες κάτι που δεν συνηθίζεται στο πεδίο της εταιρικής επικοινωνίας. Σε ανακοίνωσή του αφιέρωσε εκτενείς αναφορές σε εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται σε ένα πιλοτικό project «πράσινων» μεταφορών. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε πως προκειμένου να μεταφέρει τσιμέντο εντός Ελλάδας απέκτησε τον τράκτορα Volvo FH LNG, τον οποίο εισάγει ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη και ο οποίος χρησιμοποιεί ως καύσιμο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), το οποίο θα παρέχεται από την BlueFuel μέσω του δικτύου πρατηρίων «ελίν» της ΕΛΙΝΟΙΛ. Σύμφωνα με τον Όμιλο Τιτάν μέσω της χρήσης LNG σε βαρέα οχήματα επιτυγχάνεται μείωση έως 25% στις εκπομπές διοξειδίου ου άνθρακα και ταυτόχρονα εξαλείφονται κατά 100% οι εκπομπές SΟx (οξείδια του θείου) και μικροσωματιδίων, ενώ οι εκπομπές ΝΟx (οξείδια του αζώτου) μειώνονται κατά 80%. Είμαστε σίγουροι πως η πρωτοβουλία του Ομίλου Τιτάν θα βρει μιμητές…

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.