ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λιπάσματα: Παράταση στις αιτήσεις για την ενίσχυση ύψους 60 εκατ. ευρώ

Λιπάσματα
Μέσω πλατφόρμας η επιδότηση των 60 εκατ. ευρώ σε Έλληνες κτηνοτρόφους για την αγορά λιπασμάτων
In Time

Παράταση έως 2 Δεκεμβρίου στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις ενισχύσεις στα λιπάσματα

Παράταση μιας εβδομάδας έδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις ενισχύσεις των 60 εκατ. ευρώ για την αγορά λιπασμάτων.

Η αρχική ημερομηνία υποβολής έληγε σήμερα, ωστόσο με απόφαση του ΥΠΑΑΤ παρατείνεται έως τις 2 Δεκεμβρίου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίες:

α) Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, είναι επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είτε για το έτος 2021 είτε για το έτος 2022 έως τις 25/11/2022,

β) σε περίπτωση νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, έχουν ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο Φορολογικό Μητρώο,

γ) έχουν πραγματοποιήσει αγορές λιπασμάτων και τα σχετικά παραστατικά έχουν εκδοθεί από 1/10/2021 έως και 30/9/2022

δ) δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε.

Με την αίτηση οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συνυποβάλλουν κατάσταση παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί μεταξύ 01/10/2021 και 30/09/2022.

Η εν λόγω κατάσταση περιλαμβάνει τα εξής:

α. ΑΦΜ της επιχείρησης,

β. αύξοντα αριθμό παραστατικού,

γ. ημερομηνία έκδοσης,

δ. καθαρή αξία τιμολόγιου κατά το μέρος του ποσού που αφορά αγορά λιπασμάτων (σε περίπτωση που περιλαμβάνουν και αγορές άλλων αγαθών).

Δείτε το ΦΕΚ για τα λιπάσματα

Ακολουθήστε το Newsbomb και στο κανάλι μας στο YouTube