ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λιγότερα προϊόντα σε υψηλότερες τιμές διατέθηκαν τον Οκτώβριο

Λιγότερα προϊόντα σε υψηλότερες τιμές διατέθηκαν τον Οκτώβριο
INTIME

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών κατά τον μήνα οκτώβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 8% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2022 αύξηση 0,9%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Οκτώβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2021, παρουσίασε μείωση 2,2% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2022 μείωση 0,5%.

Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης κύκλου εργασιών, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2022 παρουσίασε αύξηση 0,4%.

Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης όγκου, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 0,8%.

Σκοπός του δείκτη είναι η παρουσίαση της εξέλιξης της αγοράς αγαθών. Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει τα συνολικά ποσά που έχει τιμολογήσει η επιχείρηση στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και τα οποία αντιστοιχούν σε μεταπώληση αγαθών χωρίς κανένα μετασχηματισμό. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται κάθε μήνα αφορούν στις πραγματοποιηθείσες πωλήσεις (λιανικές και χονδρικές), από τις οποίες εξαιρείται ο ΦΠΑ, αλλά συμπεριλαμβάνονται οι άλλοι φόροι και τα τέλη επί των αγαθών.