ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόσθετους φόρους από κρυμμένα εισοδήματα εξωτερικού βεβαιώνει η ΑΑΔΕ

Πρόσθετους φόρους από κρυμμένα εισοδήματα εξωτερικού βεβαιώνει η ΑΑΔΕ
Εurokinissi

Αξιοποιώντας στοιχεία φορολογικών διοικήσεων του εξωτερικού και ειδικά χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αδήλωτα εισοδήματα Ελλήνων φορολογουμένων που δεν έχουν δηλωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είναι σε θέση να βεβαιώνει μεγάλα ποσά πρόσθετων φόρων.

Από αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι αυτές οι περιπτώσεις είναι πολλές.

Ενδεικτικώς, προ μηνών η ΔΟΥ Κηφισιάς βεβαίωσε σε βάρος φορολογουμένου το τελικό χρεωστικό ποσό των 40.462 ευρώ, αντί του προηγούμενου χρεωστικού ποσού 6.740 ευρώ. Με βάση στοιχεία που απεστάλησαν, στο πλαίσιο αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών από χώρες ΕΕ και συγκεκριμένα από την γερμανική φορολογική αρχή, η ΔΟΥ Κηφισιάς διαπίστωσε ότι το έτος 2017 ο εν λόγω φορολογούμενος είχε εισπράξει αποδοχές που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 61.541 ευρώ από την Γερμανία ( ποσό από μισθωτές υπηρεσίες, ύψους 44.477 ευρώ και 17.064 ευρώ από συντάξεις, τα οποία δεν δήλωσε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος).

Τόσο από τα στοιχεία που απέστειλε η γερμανική φορολογική αρχή στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, όσο και από τα στοιχεία προ προσκόμισε ο φορολογούμενος στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, πρόκυψε ότι τα επίμαχα εισοδήματα δεν είχαν φορολογηθεί στη Γερμανία έτσι ώστε να τίθεται θέμα διπλής φορολόγησης.

Συνεπώς, η Ελλάδα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης σύμφωνα με τη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, και δεδομένου ότι το ποσό των 61.541,96 ευρώ δεν δηλώθηκε, ως όφειλε, στη δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, πραγματοποιήθηκε από την ΔΟΥ Κηφισιάς η νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, σε συνδυασμό με τις διατάξεις για τη φορολογική μεταχείριση των συντάξεων που προβλέπεται από τη Σύμβαση Ελλάδας– Γερμανίας.

Έτσι, η εφορία, αξιοποιώντας τα στοιχεία των Γερμανών εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη διοικητικού προσδιορισμού, στην οποία συμπεριέλαβε το ανωτέρω ποσό ως εισόδημα από μισθούς, συντάξεις κλπ αλλοδαπής προέλευσης όπου η Ελλάδα έχει δικαίωμα φορολόγησης.