ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά και αυξήσεις στους απόστρατους - Δικαιούχοι και ποσά

Αναδρομικά και αυξήσεις στους απόστρατους - Δικαιούχοι και ποσά

Ο αυξήσεις και τα αναδρομικά που θα δουν οι απόστρατοι στις συντάξεις τους 

Μέχρι το Πάσχα του 2024 αναμένεται δεκάδες χιλιάδες απόστρατοι αξιωματικοί να δουν μόνιμες αυξήσεις στις συντάξεις τους ή να λάβουν αναδρομικά. Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», έγγραφο του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι οι συντάξεις τους επανυπολογίζονται με τη μείωση του Νόμου 4093 η οποία θα γίνει μικρότερη σε σχέση με αυτή που είχαν όταν η κράτηση υπολογιζόταν στο άθροισμα σύνταξης και μερίσματος. Οι αυξήσεις αναμένεται να φτάσουν έως και 97 ευρώ το μήνα και τα αναδρομικά στις 3.500 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, οι μειώσεις του Νόμου 4093 έγιναν σε συντάξεις ή άθροισμα συντάξεων και μερισμάτων άνω των 1.000 ευρώ με ποσοστά 55%, 10%, 15% και 20%. Ο επανυπολογισμός της μείωσης θα γίνει με τα ίδια ποσοστά αλλά με βάση μόνο το ποσό της κύριας σύνταξης και όχι με βάση το άθροισμα σύνταξης και μερίσματος. Και αυτό γιατί με το Νόμο 5018/2023 η κράτηση του Νόμου 4093 καταργήθηκε για τα μερίσματα. Δηλαδή ο επανυπολογισμός θα γίνει μόνο με βάση την σύνταξη χωρίς το μέρισμα.

Αν αλλάξει η κλίμακα περικοπών επειδή η σύνταξη από μόνη της είναι κάτω από 1.000 ευρώ ή κάτω από 1.500 ευρώ ή κάτω από 2.000 ευρώ τότε η μείωση του Νόμου 4093 θα μηδενισθεί ή θα γίνει μικρότερη. Κατά συνέπεια οι απόστρατοι θα δικαιούνται αύξηση η οποία θα δοθεί είτε ως μεγαλύτερη προσωπική διαφορά είτε ως νέα αύξηση αν έχει μηδενισθεί η προσωπική διαφορά.

Μόνιμες αυξήσεις

Όσο ίσχυε ο Νόμος 4093 σε έναν απόστρατο με 950 ευρώ κύρια σύνταξη και άλλα 170 ευρώ από μέρισμα, δηλαδή σύνολο στα 1.120 ευρώ, η μείωση ήταν 5% τόσο στη σύνταξη όσο και στο μέρισμα. Με την κατάργηση των περικοπών στα μερίσματα, η μείωση θα επιβάλλεται μόνο στην κύρια σύνταξη και η περικοπή στη συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι μηδενική καθώς από μόνη της η σύνταξη είναι κάτω από 1.000 ευρώ και δεν την πιάνει ο Νόμος 4093.

Αντίστοιχα, αν η σύνταξη με το μέρισμα άθροιζαν 1.600 ευρώ, ενώ από μόνη της η σύνταξη είναι 1.250 ευρώ, ο συνταξιούχος θα έχει κατά τον επανυπολογισμό μείωση 5% στην κύρια σύνταξη, ενώ πριν αυτή ήταν 10%.

Σημειώνεται ότι τα αναδρομικά των αυξήσεων που θα προκύψουν στις κύριες συντάξεις των αποστράτων ισχύουν από 1/1/2021, την ημερομηνία δηλαδή κατά την οποία εφαρμόστηκε αναδρομικά η κατάργηση της μείωσης του Νόμου 4093 από τα μερίσματά τους.

Η αύξηση που θα προκύψει θα είναι μόνιμη, έστω κι αν δοθεί με τη μορφή μεγαλύτερης προσωπικής διαφοράς.

Παραδείγματα:

Απόστρατος με παλιά κύρια σύνταξη 950 ευρώ και άθροισμα 1.120 ευρώ με το μέρισμα, είχε μείωση σύνταξης 5% και έχανε 47,5 ευρώ. Σήμερα παίρνει 874 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη και 76 ευρώ προσωπική διαφορά για να μην πέσει κάτω από τα 950 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό της μείωσης του Νόμου 4093, στην κύρια σύνταξη η κράτηση θα μηδενισθεί γιατί από μόνη της η σύνταξη είναι κάτω από 1.000 ευρώ και δεν προβλέπεται μείωση. Το κέρδος είναι 47,5 ευρώ και θα προστεθούν στην προσωπική διαφορά που θα γίνει 123,5 οπότε στο σύνολο η σύνταξη θα είναι 997,3 ευρώ. Τα αναδρομικά της αύξησης είναι 1.710 ευρώ.

Απόστρατος με παλιά κύρια σύνταξη 1.940 ευρώ και άθροισμα 2.528 ευρώ μαζί με το μέρισμα, είχε μείωση κύριας σύνταξης 15% και έχανε 291 ευρώ. Σήμερα παίρνει 1.784,8 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη και 155,2 ευρώ προσωπική διαφορά. Με τον επανυπολογισμό της μείωσης του Νόμου 4093 θα κερδίσει 97 ευρώ γιατί η μείωση πέφτει στο 10% από το 15%. Τα 97 ευρώ θα προστεθούν στην προσωπική διαφορά που θα γίνει 252,2 ευρώ. Μαζί με τα 1.784,8 ευρώ θα παίρνει τελική σύνταξη και προσωπική διαφορά 2.037 ευρώ. Τα αναδρομικά της αύξησης θα είναι 3.492 ευρώ.

Οι απόστρατοι που είχαν άθροισμα σύνταξης και μερίσματος πάνω από 2.000 ευρώ και είχαν μείωση 15% με το Νόμο 4093, ενώ μόνο η σύνταξή τους ήταν κάτω από 2.000 ευρώ και θα έπρεπε να έχουν περικοπή 10%, βγαίνουν κερδισμένοι γιατί η κράτηση θα πέσει σημαντικά και θα πάρουν τις υψηλότερες αυξήσεις σε σύγκριση με άλλους απόστρατους. Εξίσου κερδισμένοι είναι και όσοι παίρνουν σύνταξη κάτω των 1.000 ευρώ γιατί η κράτηση θα μηδενισθεί, ενώ με το μέρισμα περνούσαν τα 1.000 ευρώ και είχαν μείωση 5%.