ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην Alpha Bank περνά η Εμπορική

Στην Alpha Bank περνά η Εμπορική

Η Credit Agricole επιβεβαίωσε την έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με την Alpha Bank.

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου η ολοκλήρωση διάθεσης των μετοχών

Ο γαλλικός όμιλος Credit Agricole έχει εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Alpha Bank για την πώληση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας.

Η Credit Agricole και η Alpha Bank, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, στοχεύουν στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης στις 31 Δεκεμβρίου 2012, υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες των εργασιακών συμβουλίων.

Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις είχαν υποβάλει, επίσης, η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank.

Η ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής Τράπεζας από την Credit Agricole, η οποία έχει ήδη εισφέρει 2,3 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2012, προβλέπεται να αυξηθεί σε 2,85 δισ. ευρώ και η Credit Agricole προβλέπεται να εγγραφεί για ομόλογα αξίας 150 εκατ. ευρώ, μετατρέψιμα, υπό προϋποθέσεις και έπειτα από πρωτοβουλία της Credit Agricole, σε μετοχές εκδόσεως της Alpha Bank. Η τρέχουσα χρηματοδότηση της Credit Agricole στην Εμπορική προβλέπεται να μειωθεί αντιστοίχως (0,7 δισ. ευρώ).

Η τιμή μεταβίβασης προβλέπεται σε 1 ευρώ, ενώ η αποπληρωμή θα γίνει σε τρεις δόσεις - η τελευταία εκ των οποίων είναι προγραμματισμένη για το τέλος του 2014 - της υπολειπόμενης αναχρηματοδότησης που θα έχει παράσχει η Credit Agricole στην Εμπορική κατά την ημέρα της μεταβίβασης, με εγγυήσεις ποιοτικών στοιχείων του ενεργητικού.

Η Credit Agricole εκτιμά ότι αυτή η διαδικασία θα βοηθούσε στην επίτευξη των στόχων φερεγγυότητας της ίδιας για το τέλος του 2013. Είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του Ομίλου για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής του διάρθρωσης και την επικέντρωση στις βασικές του δραστηριότητες.

Η συναλλαγή αυτή θα συνεισέφερε στη συγκέντρωση της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και ανάκαμψης του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας.

Alpha Bank: Σημαντικό βήμα

Για σημαντικό βήμα για την αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κάνει λόγο η Alpha Bank σε ανακοίνωσή της, στην οποία επιβεβαιώνει πως έχει εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Credit Agricole.

Όπως σημειώνει, η εξαγορά αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως την 31 Δεκεμβρίου 2012 μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμόδιων εποπτικών αρχών και την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας διαβουλεύσεως με εκπροσώπους των εργαζομένων της Credit Agricole.

Η Alpha Bank σημειώνει επίσης πως θα προχωρήσει στην ενοποίηση της Εμπορικής και θα ολοκληρώσει το σχέδιο αναδιοργάνωσης που είχε ξεκινήσει η Credit Agricole μετά την εξαγορά της το 2006. Η ενοποίηση των εργασιών αναμένεται να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη, με το πλήρες όφελος των συνεργειών λειτουργικού κόστους να εκτιμάται σε 150 εκατ. ευρώ ετησίως, λόγω σημαντικών οικονομιών κλίμακας.

Διαβάστε επίσης: Στην Alpha Bank η Εμπορική Τράπεζα

Επικαιροποιημένες προσφορές κατέθεσαν για την Εμπορική οι «μνηστήρες»

Ρoή Ειδήσεων