ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολοκληρώθηκαν οι γνωμοδοτήσεις για την απελευθέρωση επαγγελμάτων

Ολοκληρώθηκαν οι γνωμοδοτήσεις για την απελευθέρωση επαγγελμάτων

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την απελευθέρωση επαγγελμάτων, στο πλαίσιο του οποίου εκδόθηκαν συνολικά 22 γνωμοδοτήσεις.

Η τελευταία γνωμοδότηση, αφορά το σύστημα αδειοδότησης για τα Κέντρα Αποθεραπείας -Αποκατάστασης και τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία. Για τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση η Επιτροπή προτείνει τη διατήρηση της υποχρέωσης έκδοσης διοικητικής άδειας για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εισηγείται ωστόσο να καταργηθούν προϋποθέσεις όπως η εγγραφή του υπεύθυνου γιατρού στον Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής, η επιβολή ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου δυναμικότητας κλινών, η απαγόρευση συστέγασης με άλλες ιδιωτικές κλινικές που εμποδίζουν την είσοδο στο επάγγελμα.

Υπενθυμίζεται, ότι η Επιτροπή έχει ήδη γνωμοδοτήσει για τα επαγγέλματα αρμοδιότητας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (εμπορία όπλων, παρασκευή εκρηκτικών, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας κ.α.), για τους αναλογιστές, τους λογιστές-φοροτεχνικούς, τους ορκωτούς εκτιμητές, τους κρεοπώλες, τις πτηνο-κτηνοτροφικές μονάδες, τους αρχαιοπώλες, τους συντηρητές έργων τέχνης, τους ξεναγούς, τις επιχειρήσεις εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού, τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, τη διδασκαλία κατ οίκον, τα ιδιωτικά σχολεία, τα ινστιτούτα και τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, τα κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, τα επαγγέλματα αρμοδιότητας του Λιμενικού (λεμβουχικές, ρυμουλκικές εργασίες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων, κ.α.), τους καπνοπώλες και τις προνοιακές δομές αρμοδιότητας υπουργείου Υγείας (Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, ιδιωτικές παιδικές εξοχές κ.α.).

Η Επιτροπή έχει γνωμοδοτήσει επίσης υπέρ της απελευθέρωσης της διακίνησης βρεφικού γάλακτος (το θέμα εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας) και της κατάργησης της υποβολής τιμοκαταλόγων - στοιχείων κόστους από τις επιχειρήσεις στο υπουργείο Ανάπτυξης ενώ έχει υποβάλει προτάσεις και για την αναμόρφωση του Αγορανομικού Κώδικα. Μεταξύ αυτών η απελευθέρωση των κομίστρων, η κατάργηση των γεωγραφικών περιορισμών στη διακίνηση αγαθών, η κατάργηση της δυνατότητας της Πολιτείας να ορίζει κατώτατες τιμές, κ.α.