ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΚΕ: Ενστάσεις για το ν/σ για τη βιοποικιλότητα

ΟΚΕ: Ενστάσεις για το ν/σ για τη βιοποικιλότητα
Την αντίθεσή της με ρυθμίσεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος...

Την αντίθεσή της με ρυθμίσεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για την προστασία τις βιοποικιλότητας εξέφρασε η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Στο «στόχαστρό» της βρέθηκε η ρύθμιση που θέτει ως προϋπόθεση για τη δόμηση εντός των περιοχών “Natura 2000” την ύπαρξη 10 στρεμμάτων. Η ΟΚΕ εκτιμά ότι μια τέτοια ρύθμιση θα είναι ανεφάρμοστη και πιθανόν θα οδηγήσει σε έξαρση της αυθαιρεσίας στις συγκεκριμένες περιοχές.

«Η περιβαλλοντική προστασία μπορεί να συνδυαστεί αρμονικά με την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης πολιτικής προστασίας των φυσικών οικοσυστημάτων», υποστηρίζει η ΟΚΕ.

Στη γνωμοδότησή της προς την υπουργό ΠΕΚΑ Τίνα Μπιρμπίλη, η ΟΚΕ εστιάζει στα ακόλουθα σημεία:

- Τα όρια των περιοχών «Natura 2000», όσο και οι ειδικές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις για κάθε περιοχή, πρέπει να καθοριστούν με επιστημονική τεκμηρίωση, μετά την εκπόνηση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) για κάθε προστατευτέα περιοχή. Οι παραγωγικές δραστηριότητες πρέπει να είναι επιτρεπτές υπό συγκεκριμένες σαφώς καθοριζόμενες προϋποθέσεις ανάλογα με την οικολογική ευαισθησία κάθε περιοχής και επομένως όχι «a priori» απαγορευτικές. Μία τέτοια προσέγγιση συμβαδίζει απόλυτα και με τη λογική της πράσινης ανάπτυξης, όπου η φύση συνυπάρχει και υποστηρίζει την ανθρώπινη δραστηριότητα και ευημερία.

- Η ενσωμάτωση της προστασίας της βιοποικιλότητας και στις άλλες πολιτικές θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα καθώς είναι βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

- Σχετικά με το φλέγον ζήτημα της δόμησης εντός των περιοχών «Natura 2000», η ρύθμιση για τα 10 στρέμματα είναι μία οριζόντια προσέγγιση. Δεν πρέπει τέτοιου τύπου οριζόντιες προσεγγίσεις να καθορίζουν τα μέτρα προστασίας των φυσικών περιοχών, τα οποία χρειάζεται να εξειδικεύονται ανάλογα με τις ανάγκες προστασίας των φυσικών αντικειμένων (διάφορα είδη χλωρίδας, ή πανίδας, οικοσυστήματα, τοπία κ.λπ.). Η συγκεκριμένη οριζόντια προσέγγιση του σχεδίου θα καταλήξει σε ανεφάρμοστη προστασία και πιθανότατα σε έξαρση της αυθαιρεσίας.

Η αποτελεσματική προστασία των περιοχών του δικτύου «Φύση 2000», αλλά και άλλων περιοχών και ζωνών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει ένα σύνθετο οπλοστάσιο μηχανισμών, που περιλαμβάνουν Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) και Διαχειριστικά Σχέδια.

Οι ΕΠΜ πρέπει να προηγηθούν για την οριοθέτηση και τον καθορισμό μέτρων προστασίας, με υποχρεωτικό προσανατολισμό σε αρμονικούς συνδυασμούς προστασίας και ανάπτυξης κατά περίπτωση για όλες τις προστατευτέες περιοχές εντός των επόμενων δύο ετών με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Στην συνέχεια επιβάλλεται να εκπονηθούν Ειδικά Διαχειριστικά Σχέδια, μέσω των οποίων θα προκύψουν και οι αντίστοιχες δεσμεύσεις και μέτρα, ώστε να επιτευχθεί η βιώσιμη προστασία των ειδών.

Επίσης, η ΟΚΕ ζητά μεταξύ άλλων απλούστευση του νομοσχεδίου, περιορισμό των κατηγοριών των προστατευόμενων περιοχών, αναζήτηση τρόπων συνεργασίας των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την προστασία της φύσης και ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών.

πηγή: newscode.gr