ΟΔΔΗΧ: Αντληση 1,626 δισ. ευρώ

ΟΔΔΗΧ: Αντληση 1,626 δισ. ευρώ

Το ποσό των 1,625 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 3μηνης διάρκειας την οποία πραγματοποίησε σήμερα.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,07% από 4,11% στην προηγούμενη δημοπρασία, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,75 φορές.

Στην τελευταία έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων στις 18 Δεκεμβρίου το Δημόσιο είχε δανεισθεί συνολικά 1,6 δισ. ευρώ με επιτόκιο 4,11%, ενώ η έκδοση είχε καλυφθεί κατά 1,73 φορές.

 Σημειώνεται πως τον Νοέμβριο σε αντίστοιχη έκδοση ο ΟΔΔΗΧ είχε δανεισθεί 1,6 δισ. ευρώ με επιτόκιο 4,20%, ενώ η έκδοση είχε καλυφθεί κατά 1,66 φορές.