ΔΝΤ: Δόθηκε το «πράσινο φως» για τη δόση των 3,24 δισ. στην Ελλάδα

ΔΝΤ: Δόθηκε το «πράσινο φως» για τη δόση των 3,24 δισ. στην Ελλάδα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ολοκλήρωσε την πρώτη και δεύτερη επισκόπηση-αξιολόγηση, στο πλαίσιο του Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού για την Ελλάδα και ενέκρινε την εκταμίευση 3,24 δισεκατομμυρίων ευρώ.


Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ταμείου, "το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ολοκλήρωσε σήμερα την πρώτη και τη δεύτερη επισκόπηση-αξιολόγηση της οικονομικής επίδοσης της Ελλάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος που στηρίζεται από μια διευθέτηση ενός τετραετούς Διευρυμένου Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΔΧΜ) για τη χώρα".

Στη συνέχεια, τονίζεται ότι "η ολοκλήρωση της επισκόπησης-αξιολόγησης επιτρέπει την εκταμίευση 2,798 δισεκατομμυρίων μονάδων ειδικού δικαιώματος ανάληψης (περίπου 3,24 δισεκατομμύρια ευρώ ή 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια), που ανεβάζει τις συνολικές εκταμιεύσεις του Ταμείου στο πλαίσιο του ΔΧΜ σε 4,197 δισεκατομμύρια μονάδες ειδικού δικαιώματος ανάληψης (περίπου 4,86 δισεκατομμύρια ευρώ ή 6,46 δισεκατομμύρια δολάρια). Με την ολοκλήρωση της επισκόπησης-αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης απαλλαγές από την εφαρμογή των κριτηρίων επίδοσης που προβλέπονταν για το τέλος Δεκεμβρίου του 2012, τροποποίησε τα κριτήρια επίδοσης και αναπρογραμμάτισε τις εκταμιεύσεις στο πλαίσιο της διευθέτησης".

Τέλος, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι "η διευθέτηση του ΔΧΜ, η οποία εγκρίθηκε στις 15 Μαρτίου 2012, αποτελεί μέρος ενός κοινού χρηματοδοτικού πακέτου με χώρες μέλη της Ευρωζώνης που ανέρχεται σε 172 δισεκατομμύρια ευρώ για ένα διάστημα τεσσάρων ετών και που περιλαμβάνει έκτακτη πρόσβαση σε πόρους του ΔΝΤ η οποία ανέρχεται στο 2.159 τοις εκατό της ποσόστωσης της Ελλάδας".