ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τέλη κυκλοφορίας» με το μέτρο...στα σκάφη αναψυχής

«Τέλη κυκλοφορίας» με το μέτρο...στα σκάφη αναψυχής

Μετά από την φασαρία που δημιουργήθηκε για τη μη επιβολή φόρου πολυτελείας στα σκάφη, αποφασίστηκε "τέλος κυκλοφορίας» .

Ετσι από 200 έως και 500 ευρώ το μέτρο θα καταβάλουν όλα τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής μήκους από 12 μέτρα και πάνω ή από 15 μέτρα εφόσον πρόκειται για ιστιοφόρα, όπως προβλέπει το σχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας για την επιβολή του Τέλους Παραμονής και Πλεύσης.

Από το ΤΠΠ θα εξαιρούνται όλα υπό ελληνική ή ευρωπαϊκή σημαία επαγγελματικά σκάφη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της "Ημερησία". Το Τέλος Παραμονής και Πλεύσης στα ιδιωτικά σκάφη με μηχανές θα υπολογίζεται ως εξής:

•Για σκάφη 12,01 έως 15 μέτρα, 200 ευρώ ανά μέτρο.

•Από 15,01 έως 20 μέτρα, 300 ευρώ ανά μέτρο.

•Από 20,1 έως 24 μέτρα, 400 ευρώ ανά μέτρο.

•Από 24,01 μέτρα και πάνω στα 500 ευρώ το μέτρο.

•Το ΤΠΠ στα ιστιοφόρα θα υπολογίζεται από τα 15,01 μέτρα ως εξής:

•Από 15,01 έως 20 μέτρα στα 200 ευρώ ανά μέτρο.

•Από 20,1 έως 25 μέτρα στα 300 ευρώ ανά μέτρο.

•Από 25,01 μέτρα στα 400 ευρώ ανά μέτρο.

Προβλέπεται ότι τα ποσά αυτά θα μειώνονται κατά 10% ανά πενταετία μετά την πάροδο των πέντε πρώτων ετών από το έτος κατασκευής του σκάφους και μέχρι συνολικά το 20% του ΤΠΠ. Επίσης προβλέπεται επιπλέον μείωση των ποσών αυτών κατά 5% σε περίπτωση προκαταβολής του τέλους για χρονικό διάστημα έξι μηνών και κατά 10% σε περίπτωση προκαταβολής του για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών.

Για τα λεγόμενα «παραδοσιακά σκάφη» προβλέπεται περαιτέρω μείωση 25%.

Το ΤΠΠ θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση και ο ιδιοκτήτης του σκάφους θα μπορεί να το καταβάλει για χρονικό διάστημα ενός μηνός, τριών μηνών, έξι μηνών ή για ένα χρόνο.

Με την καταβολή του τέλους θα αγοράζει ένα ειδικό σήμα από το Λιμεναρχείο στο οποίο έγινε η πρώτη είσοδος του σκάφους στην Ελλάδα. Το σήμα αυτό θα αντιστοιχεί στην κατηγορία του σκάφους. Για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με σημαία εκτός Ε.Ε. το τέλος θα καταβάλλεται στα τελωνεία, τα οποία θα εκδίδουν το σχετικό Δελτίο Κίνησης.

Οι λιμενικές αρχές θα επιτρέπουν τον απόπλου μόνο εφόσον το σκάφος θα διαθέτει το ειδικό σήμα που θα πιστοποιεί ότι έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο ΤΠΠ.