Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:Απαγόρευση «ανοικτών πωλήσεων» για τράπεζες

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:Απαγόρευση «ανοικτών πωλήσεων» για τράπεζες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων (short selling) μόνο για τις μετοχές των τραπεζών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και απαρτίζουν τον FTSE ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικό Δείκτη, για διάστημα τριών μηνών και συγκεκριμένα από την 1η Φεβρουαρίου 2013 μέχρι και την 30η Απριλίου 2013.

Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του και τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών που βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως και τις πρόσφατες μακροοικονομικές εξελίξεις στη χώρα. Υπενθυμίζεται ότι η απαγόρευση του short selling τέθηκε σε ισχύ στις 9 Αυγούστου 2011.