ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

TNT Express: Πιστοποίηση Συστήματος Οδικής Ασφάλειας

TNT Express: Πιστοποίηση Συστήματος Οδικής Ασφάλειας

Στην ΤΝΤ Express Ελλάδος, απονεμήθηκε το πρώτο στην Ελλάδα διαπιστευμένο Πιστοποιητικό ISO 39001:2012 για το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας της εταιρείας, από την TÜV HELLAS, μέλος του TÜV NORD GROUP, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα κεντρικά γραφεία της στο Μαρκόπουλο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η TÜV HELLAS αποτελεί το μοναδικό Φορέα Πιστοποίησης στην Ελλάδα με την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε θέματα Πιστοποίησης Συστημάτων Οδικής Ασφάλειας.

Από το 2005, η εταιρεία έχει δημιουργήσει κουλτούρα ασφάλειας εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου OHSAS 18001 «Υγεία και Ασφάλεια» στην εργασία, με το οποίο είναι πιστοποιημένη.

Η ΤΝΤ Express σε παγκόσμιο επίπεδο, από το 2011, συμμετέχει και υποστηρίζει την καμπάνια του ΟΗΕ «Δεκαετία Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2011-2020» με την έκδοση «Χάρτας Οδικής Ασφάλειας» και το μήνυμα «Ασφαλής Οδηγοί, Ασφαλή Οχήματα, Ασφαλής Διαδρομές».

Στο πλαίσιο της χθεσινής εκδήλωσης, η κυρία Ρένα Σώτα, ως εκπρόσωπος της Διοίκησης για την Κοινωνική Υπευθυνότητα της ΤΝΤ, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το ISO 39001:2012, εστιάζει κυρίως στην εφαρμογή της Πολιτικής και των διαδικασιών Οδικής Ασφάλειας, με σκοπό την εξάλειψη κάθε είδους oδικού συμβάντος που θα αφορούσε είτε το προσωπικό της εταιρείας, είτε τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου που χρησιμοποιεί η εταιρεία για τις δραστηριότητες μας. Με την εφαρμογή της πιστοποίησης, στην TNT Express Ελλάδος αποδεικνύουμε έμπρακτα την δέσμευση μας στα θέματα διαχείρισης της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων μας και του δικτύου των συνεργατών μας».

Ροή Ειδήσεων