ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΣΕΛΜΑΝ και της Alsinco

Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΣΕΛΜΑΝ και της Alsinco

Την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών ΣΕΛΜΑΝ και Alsinco αποφάσισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα η αναστολή οφείλεται:

- για τη ΣΕΛΜΑΝ ΑΕ, για μέγιστο διάστημα δέκα (10) ημερών, για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού, σε συνέχεια της δημοσιοποίησης των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε την 30.9.2013, επί των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής της Εταιρίας διατυπώνει στην έκθεση ελέγχου του «με αρνητικό συμπέρασμα».

- για την ALSINCO, διότι η εταιρία σύμφωνα με ανακοίνωση της, δεν θα προβεί σε έγκαιρη δημοσιοποίηση της οικονομικής κατάστασης της περιόδου 01/01-30/09/2013 και έως ότου δημοσιοποιήσει την οικονομική κατάσταση της εν λόγω περιόδου.

Ροή Ειδήσεων